Kuidas tuua euroraha Vooremaale?

Nagu liitumiseelsete EL abifondide (SAPARD, ISPA, Phare) puhul, peab ka nüüd olema raha saamiseks projekt, omafinantseering osaliseks rahastamiseks ning teatud ajaks ka kogu raha projekti rahastamiseks. Euroopa Liidu abi rakendub tagantjärele ehk siis, kui projektis ettenähtud kulu on taotlejal tehtud. Seda nimetatakse ka projekti sildfinantseeringuks.

Juhul, kui kulud on tehtud projektis ettenähtud korras ja aruandlus nõuetekohaselt esitatud, tekib võimalus kuni 80 protsenti projekti maksumusest abirahana tagasi saada. Iseenesest selge, kuid praktikas sageli mitte just kõige kergem ja kiirem protsess.

Seadus seab laenukoormusele piirid

Probleem võib aga tekkida sellest, et seaduse kohaselt ei tohi omavalitsuse laenukoormus ületada 60 protsenti eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest. Laenu teenindamiseks ei tohi samadel tingimustel kuluda mitte rohkem kui 20 protsenti.

Need piirangud seavad mitmed väiksemad omavalitsused fakti ette, et nad võivad tegelikult võimalikust abirahast hoopiski ilma jääda. Pelgalt seetõttu, et olemasolev laenukoormus lihtsalt ei võimalda täiendavalt raha juurde laenata. Paradoksaalselt varitseb selline oht kõige rohkem just väikesi ja majanduslikult nõrku omavalitsusi, kes tegelikul aga abi kõige rohkem vajaksid.

Laenata tuleb selleks, et areneda

Mida siis teha? Soovitan siiski kaaluda erinevaid pankade pakutavaid täiendavaud rahastamisvõimalusi, et mitte lasta käest võimalust abiraha saamiseks.

Panga eesmärk pole õhutada omavalitsusüksusi end «siniseks laenama» ning ülejõu käivaid kohustusi võtma. Paljude omavalitsusüksuste probleem on aga täna just see, kuidas säilitada olemasolevaid elanikke ja meelitada juurde uusi. Linn või vald saab seda teha paljuski läbi infrastruktuuri-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide renoveerimise ja arendamise.

Samuti pakkudes erasektorile ja ettevõtjatele partnerlust ühiste kitsaskohtade lahendamiseks. Omavalitsustel on vaja täna targalt investeerida, et olla ülehomme elujõuline ja jätkusuutlik. Pank võimaldab selleks pikaajalist laenu, maksepuhkust ning soodsat intressi.

Pole vaja karta võetud võlgu – enamusel maailma riikidel on võlad ja sugugi mitte väikesed. Täna laenab erasektor massiliselt selleks, et areneda. Ka avalik sektor peab seda tegema, et säilitada ja arendada kohaliku elukeskkonna kvaliteeti. Minu ja mu kolleegide kreedo on: ükski hea arendusprojekt ei tohi jääda teostamata raha puudumise tõttu.

Sander Zibo, Sampo Pank

blog comments powered by Disqus