Kuidas teha end söödavaks?

Tänapäevases maailmas peab igaüks meist ennast heas mõttes müüma. Kas siis selleks, et saada paremat töökohta, soodsamat lepingut või lihtsalt ennast nähtavamaks teha. Sama, mis käib iga indiviidi kohta, kehtib ka ettevõtte, omavalitsuse ja riigi puhul. Kõik ikka selle nimel, et saada paremat teenistust või meelitada ligi investeeringuid.

See viimane puudutab eluliselt kõiki meie omavalitsusi ehk seeläbi ka riiki. Kuidas peaks üks omavalitsus käituma, et muutuda võimalike investorite jaoks ligimeelitavaks? See on oluline teemadering, mida senimaani on ehk alusetult alahinnatud. Omavalitsused on püüdnud uute töökohtade loomisel või olemasolevate säilitamisel rääkida esmajoones ikka vaid riigiametite ja –asutuste püsimisest ning uute maale toomisest.

Samas on ühele omavalitsusele kindlasti atraktiivsem ja eluliselt tulemuslikum suure käibega tootmisettevõtete oma territooriumile meelitamine. Loomulikult pole see lihtne, kuid edu saavutamine algab juba eeltingimuste loomisest ning kiirest ja korrektsest asjaajamisest. Kui sageli löövad äriettevõtted venima kippuva asjaajamise tõttu oma plaanidele käega ja kolivad mujale.

Vastutulelikkus ja ladus koostöö erinevate osapoolte vahel aga annavad siin kindlasti positiivseid tulemusi, mis kokkuvõttes loovad töökohti, kasvatavad omavalitsuse tulubaasi ning parendavad üldist heaolu. Seda, et kasu sellistest investeeringutest jõuab iga inimeseni, märkab oma silmaga siis ka tädi Maali.

blog comments powered by Disqus