KOV 2021 valimised ehk Missugust volikogu tegelikult oodatakse?

MAKSTUD TEKST

Korduvalt on leidnud rõhutamist asjaolu, et vald on tegevuspõhimõte, oma elanike huvides kohalikke küsimuste iseotsustamiseks. Missugust volikogu vald tegelikult vajab, seda ühinemised ära ei lahendanud.

Väikevallad ühinesid, kuid nn „väikevalla poliitika“ jäi valitsevaks ühendatud vallas tervikuna ja piirkondlik aktiivsus stiilis „luik, vähk, haug“ võiks olla poliitika nimetuseks. Ühinenud vallas tasakaalu ei tekkinud, kuid valla rahakoti suurus oli üheks mõjuriks, mis piirkonda paigutatakse rohkem ühiseid vahendeid ja kas üldse pööratakse tähelepanu ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamisele vallas, taristule, elanike arvule, laste sünnile ja ning samas elanike kaasamisele valla raha kasutamise otsustamisel.
Loomulikult pööratakse, aga stiilis, kes aktiivsem, see rohkem saab ning rääkida on alati lihtsam kui tegelikult sõnu ellu viia.
Mida uuelt volikogult oodata? Üheks oodatavaks tulemiks on elanike kaasamine valla tegevuspoliitika väljatöötamisse ja otsustusprotsessidesse. Näiteks valla arengu planeerimise ja eelarvestamise ametlikesse protsessidesse, mida praegu vallas teeb vallavalitsus ja kinnitab volikogu.
Tõsi, elanikud saavad eelarvega tutvuda, kuid reaalne kaasarääkimise võimalus on tagasihoidlik. Näiteks Mustvee vallas küll asuti hoogsalt arengukava muutma, just enne toimuvate valimiste perioodi, jätmata võimalust seda teha uuel volikogul.
Kiirkorras koosolekuid piirkondades pidades oli osavõtt tagasihoidlik ja pigem sooviti arengukava tegevustesse sisse kirjutada valimislubadusi. Seda ei saa pidada objektiivseks elanike kaasamiseks, sest tutvumise aega ei ole, seisukohti oodati 1. oktoobriks, aga tegelikult head tulemust oodata ei ole.
Valitav volikogu Mustvee vallas peab alustama pärast 17. oktoobrit uuesti arengukava aruteluga. See on näiteks, kuidas ei ole vaja elanike kaasamisega „mängida“.
Samas on heaks näiteks Avinurme kogukonna koostatud uuring piirkonnas tegelikult vajalike küsimuste lahendamiseks, mida esitleti 7. oktoobril Avinurmes kogukonna koosolekul. Põhjalikult koostatud küsimustik ja analüüsitud seisukohad.
Väga positiivne näide, kus kogukond asus ise vallavalitsusele toeks kohalike küsimuste lahendamisel. Veelgi enam, kui kõikide Jõgevamaa valdade kogukonnad säärase uuringu teeksid, tekiks väga hea alus reaalsele arengukavale, seda mitte ainult ühes vallas, vaid regioonis tervikuna. Kuna kõike korraga teha pole võimalik, siis ongi oluline kokku leppida tegevuste järjekord ja vallas piirkondade võrdne kohtlemine arengukava täitmisel.
KOV on oluline piirkonna ettevõtluse mõjutaja, sest omavalitsus on juhtivas rollis säästva arengu toetajana, luues võrgustikku piirkonna elanike kogukonna, tööstuse, teeninduse ja omavalitsuse allasutuste või riigiasutuste vahel.
KOV on tegelikult avalikus sektoris institutsiooniline ettevõtja, kes sarnaselt traditsioonilisele ärilähenemisel, usaldusel ja digitaalmajandusel põhineva tegevuse kaudu muudab senist käitumist, töötades välja seni kehtivate reeglite ja tavade alusel innovaatilisi strateegiad avalike teenuste osutamiseks. Kui näiteks KOV-is analüüsib vallavalitsus kohalike elu küsimuste senist korraldust ning tuvastades muudatuste vajaduse, pakub lahendusi otsustamiseks volikogule, siis volikogu lahenduse heaks kiites annab vallavalitsusele volituse uuenduste elluviimiseks.
KOVi volikogu on see otsustaja ja vallavalitsuse volitaja ettevõtluse edendamisel ja innovaatiliste lahenduste kaudu elanike kaasaja.
Kokkuvõtvalt üheks märksõnaks oodatavale volikogule on vallaelanike mõjuvõimu suurendamine valla arengukava ja tegelikult elanike raha kasutamise ja jaotamise arutelu protsessis. Teiseks märksõnaks on aga ettevõtluse edendamine, ehk teisisõnu kaasaegne volikogu on elanike esindajad, kelle kaudu peab vallavalitsus saama tuge olemiseks ettevõtluse ja innovatsiooni vahendaja valla territooriumil ja piirkonnas tervikuna.
Elanikke kaasavat ja ettevõtlust edendavat volikogu võiks nüüd juba oodata küll.
Artikli autor on Mustvee vallavolikogu liige veel kuni 17. oktoobrini.Hea võimalus on tänada südamest neid Mustvee valla elanikke, kelle usalduse alusel oli võimalus olla ajavahemikus 17. oktoober 2017-17. oktoober 2021 Mustvee vallavolikogu liige.

URMAS TROSS,
Mustvee vallavolikogu liige, nr 113

blog comments powered by Disqus