Kooliõpilaste kõhtu täidavad toidupakid

Kui eriolukord 12. märtsil välja kuulutati, jäid suletuks ka koolid. Omavalitsustel tuli otsustada, kuidas toimida vahenditega, mis olid eraldatud koolilõuna toetuseks. Eesti riik maksab kohalikele omavalitsustele alg- ja põhikooliõpilaste toitlustamise toetust üks euro päevas. Jõgevamaa omavalitsuste ja koolide toimetamine on eri teid pidi jõudnud enam-vähem samasuguse tulemuseni.


Haridus- ja teadusministeerium andis oma soovitused edasi koolijuhtidele, kellel paluti välja selgitada, kas kooli nimekirjas on õpilasi, kes vajavad koolilõunat, ning leida lahendus koostöös kohaliku omavalitsusega. Et eriolukorra nõuded kooliruumes toitlustamisele olid väga karmid, otsustati sooja koolitoidu pakkumise asemel jagada toidupakke.

Pakid jaotati laiali

Põltsamaa valla haridusosakonna juhataja Silja Peters selgitas, et vallavalitsuse otsusel saavad toidupaki kõik lapsed, kes käivad Põltsamaa valla koolides. „Toidupaki maksumus arvestatakse riigi toetuse järgi üks euro päevas. Seda, kuidas lapsed pakid kätte saavad, korraldavad koolid,“ ütles Peters. Toidupakid jaotati laiali, arvestades eriolukorra nõudeid. Mõnel juhul toimetati pakk ka koju. „Oleme pakke jaganud kord kuus. Algul jagas Puurmani kool sagedamini.
Ka oleme mõnel määral tagasisidet saanud. On öeldud, et toidupakid on abiks. Mõni soovitus on olnud ka pakkide sisu kohta. Tõsi, kõik ei läinud oma pakile järele – ju siis polnud vaja,“ lisas Põltsamaa valla haridusosakonna juhataja.
Ka Mustvee vald otsustas tellida toidupakid kõigile oma valla koolilastele. Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi ütles, et toidupakke tellis vald kõigile, kes ei avaldanud soovi loobuda. „Pakke oleme jaotanud kaks korda. Ühistellimise kõigile valla koolilastele korraldas sotsiaalosakonna juhataja. Koolidirektorid ja sööklate töötajad panid pakid kokku ja koolid jagasid need laiali,“ selgitas Vadi.
„Hinnalt on pakid võrdsed, aga vahepeal võrreldi neid sisu järgi, mis tekitas mõneti emotsioone. Nüüd pole see vist enam väga aktuaalne teema. Praegu tegeleb vald juba sellega, kuidas toetada neid õpilasi, kes väljaspool Mustvee valda koolis käivad,“ lisas Vadi.
Jõgeva vallas seevastu jäi koolitoidutoetuse kasutamine esialgu koolide otsustada. „Kui märtsi keskpaigas koduõppele jäime, otsustas Jõgeva põhikooli laiendatud juhtkond lähtuda haridus- ja teadusministeeriumi soovitusest jagada toidupakke õpilastele, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust. Tervele koolile toidupakkide jagamist pidasime viiruse leviku seisukohast liiga suureks riskiks, eriti olukorras, kus nappis isikukaitsevahendeid. Palusime vanematel toidupakisoovist märku anda kooli sotsiaalpedagoogile. Kuivõrd eriolukord on kestnud juba poolteist kuud ja kriis mõjutanud perede toimetulekut, küsisime eelmisel nädalal kõikidelt lastevanematelt toidupakivajaduse kohta,“ kirjutas Vooremaale Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu.

Positiivne tagasiside

„Minu poole ei ole ükski lapsevanem pöördunud küsimusega, miks kõik Jõgeva põhikooli õpilased toidupakki ei saa. Küll on tehtud ettepanekuid kanda riigi toiduraha üle lapsevanematele,“ seisis samuti kirjas.
Laiuse Jaan Poska põhikoolis otsustati teisiti. „Toidupakkide jagamine anti koolijuhtidele otsustada, päevade arvu ulatuses ja arvestusega, et üks euro lapse kohta päevas. Oleme pakke jaganud kahel korral ja saanud positiivset tagasisidet,“ ütles Laiuse kooli direktor Siiri Rahn.
„Koolile on iga päev toitu ju alati tellitud ja meil on COOPiga päris hea koostöö. Majandusjuhataja Eda Väljaots tegeles tellimisega. Kooli söökla personali, koristajate ja remondimehe abiga saime kõik kähku pakitud. Kättetoimetamine läks hästi, kui lapsed järele tulid, olid kõik ilusti distsiplineeritud. Mõned pakid viisime ise ka kätte, kui muud võimalust ei olnud. Rahulolematuid vanemaid meil ei olnud. Kui keegi poleks toidupakki tahtnud, oleks saanud ka loobuda, sest info läks Stuudiumi aegsasti üles,“ selgitas ta.
Veel mõne aja eest nentis Jõgeva valla haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Arvo Sakjas, et asi on väga segane. „Otsustasime, et koolid korraldaksid jagamise ise. Haridusministeerium küll soovitas, et toidupaki saaksid need, kes kindlasti seda vajavad. Volikogu on lubanud tulla erakorralisele istungile kuu keskpaigas ja asja arutada. Nüüd ootame, mida volikogu otsustab. Ei tea, kas tohime üldse pakkuda, terviseamet on ju kehtestanud koolitoidule oma nõuded,“ muretses Sakjas.
Ometi on Jõgeva vallavalitsus otsustanud mais jagada toidupakke kõigile õpilastele.
„Kui selgus, et õppeaasta lõpuni toimub distantsõpe ja saades aru lapsevanemate sissetulekute vähenemisest ning perede üldisest raskemast majanduslikust olukorrast, otsustasime maikuust õppeaasta lõpuni kokku panna toidupakid kõikidele õpilastele. Selline ülesanne anti koolidele 29. aprillil,“ selgitas abivallavanem Sakjas.
Koolide jagatavad toidupakid pannakse kokku riigilt omavalitsustele koolitoiduks eraldatud rahast. Ühe õpilase kohta on ette nähtud üks euro päevas ehk nädalas viis eurot.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus