Konkurentsi tihedus jäätmeturul viib firmad kohtusse

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuhi Taimi Kiviranna sõnul valmistas jäätmehoolduskeskus ette pakkumise kutse dokumendid ja kõik projektis osalenud kohalikud omavalitsused kehtestasid oma volikogude kaudu prügiveo piirhinnad, mille järgi pakkumine ei tohtinud olla madalam kui 50 protsenti volikogu kehtestatud piirhinnast.

“Kohalikud omavalitsused ei saagi enne konkurssi välja kuulutada, kui neil ei ole eelnevalt vastu võetud mitmeid õigusakte, kehtestatud piirhinda,? kinnitas Kivirand.

Prügisse uppuma ei hakka keegi

Kiviranna sõnul vastasid kõik kolm laekunud pakkumist, nii Jõgeva Elamu, Cleanaway kui ka RagnSells’i oma, kutse dokumendis olnud hindamiskriteeriumidele, kõik kolm omavad nõutud kvalifikatsiooni ja vastavaid kogemusi ning nende majanduslik seisund vastab samuti pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele.

“Prügisse ei hakka keegi uppuma ja hinnatõusu ei tule kindlasti enne aastat, sest omavalitsustel on vastu võetud õigusakt, milles on kirjas, et teenustasude piirmäära suurusi ei saa muuta sagedamini kui üks kord aasta jooksul alates korraldatud jäätmeveole ülemineku korra jõustumisest,? ütles Kivirand.

Jõgeva, Torma, Saare, Palamuse, Alatskivi ja Avinurme valla jäätmeveo ühiseks korraldamiseks loodud MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus puhul on tegemist piiriülese projektiga, mis ei piirdu vaid ühe maakonna jäätmekäitlusega, vaid hõlmab lisaks neljale Jõgevamaa vallale ka Alatskivi valda Tartumaal ja Avinurme valda Ida-Virumaal.

Seekordsest pakkumisest jäi Taimi Kiviranna kinnitusel ainukesena välja samasse MTÜsse kuuluv Kallaste linn, sest sealne volikogu ei jõudnud õigusakte õigeaegselt vastu võtta.

Jõgeva Elamu pakkumine vastas nõuetele

30. märtsil kuulutas Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus oma piirkonnas kolmeaastase prügiveomonopoli vääriliseks ASi Jõgeva Elamu. Teised konkursil osalenud firmad avaldasid võitja aadressil karmi kriitikat, nõudsid jäätmehoolduskeskuselt konkursi tulemuste tühistamist ning Ragn-Sells on jõudnud tänaseks konkursi tulemused ka halduskohtus vaidlustada.

Jõgeva Elamu jurist Merike Valgmäe ei nõustu Ragn-Sellsi ja Cleanaway väidetega, et Jõgeva Elamuga lepingu sõlmimine tähendab Ida-Eesti jäätmehoolduskeskusele kaost valdade jäätmekäitluses.

“AS Jõgeva Elamu omab üle kümne aasta jäätmeveo kogemust, meil on piisavalt teadmisi, tehnikat ja kvalifitseeritud tööjõudu, et  pakkuda kvaliteetset teenust. Hetkel on meie omandis kaks olmejäätmete veokit. Üks neist on  tagantlaadimisega, mis  tühjendab 0,12 m3 kuni 4,5 m3, ja teine kõrvaltlaadimisega kuni 0,6 m3 suuruste konteinerite tühjendamiseks. Lähiajal saame Rootsist kätte täiesti uue, modernse olmejäätmete veoki,? rääkis Valgmäe.

Jõgeva Elamu esindaja sõnul vastas nende pakkumine pakkumiskutse nõuetele. Hinna kujundamisel on arvestatud kõiki kulusid, mis tulenesid pakkumiskutse dokumentidest, sh on arvestatud seadusest tuleneva saastetasu tõusuga 2008. ja 2009. aastal. 

“Oleme arvestanud PKD tingimusega, mille kohaselt ei saa muuta  piirmäära sagedamini kui 365 päeva möödumisel,? kinnitas Valgmäe.

Seda, kui pikaks võib kohtuprotsess kujuneda, ei oska Valgmäe sõnul praegu ilmselt keegi  prognoosida.

“Kaebuse esitamine ASi Ragn-Sells poolt näitab aga selgelt  konkurentsi tihedust jäätmemajanduses,? ütles Valgmäe.

Ragn-Sells keeldus kommentaaridest

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus võttis võitja selgitamisel põhikriteeriumiks prügikonteinerite tühjendamise hinna. Cleanaway pakkus 240-liitrise prügikasti regulaarse tühjenduse hinnaks 63 krooni ja Ragn-Sells 45 krooni ja Jõgeva Elamu pisut üle 32 krooni. 120-liitrise kasti puhul olid pakutud hinnad vastavalt 48, 39 ja 28 krooni, 2,5-kuupmeetrise puhul 279, 220 ja 140 krooni.

Hinnatasemelt keskmise pakkumise teinud Ragn-Sellsi Lõuna piirkonna müügijuht Piret Miller kinnitas eile Vooremaale, et ta on konkursi tulemused vaidlustanud, kuid keeldus igasugustest kommentaaridest enne neljapäeval toimuvat kohtuistungit.

Jõgeva linna keskkonnaspetsialist Jaan Vahtla ei taha eriti meenutada hiljuti Jõgeva linnas läbi viidud samateemalist konkurssi. Jaanuaris oli Jõgeva linn sunnitud konkursi võtjaks kuulutama Ragn-Sellsi, sest linna seni teenindanud Jõgeva Elamu oli tookord tõesti teinud alapakkumise.

Kohalikule firmale ei ütelda oli tookord kahju ka abilinnapea Aare Olgol, kuid konkursi tingimused ja piirmäärad olid eelnevalt välja kuulutatud vastavalt jäätmekäitlusseadusele ning volikogu poolt kinnitatud ning taganemisteed polnud.

?Seekord me küll ühegi tingimuse vastu ei eksinud ega teinud ka lubatust väiksemat hinnapakkumist,? kinnitas Merike Valgmäe.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus