Kolme lasteaia ühine laulu- ja luulepäev

Aastal 2002, mil tol ajal Siimusti lasteaia muusikakasvatajana töötanud Silja Piiri algatusel peeti esimest korda ümbruskonna lasteaedade ühist laulu- ja luulepäeva, kohtusid Siimusti lasteaias Kurista, Siimusti ja Jõgeva Karikakra mudilased. Koos mängiti ja lustiti ning iga lasteaed astus üles ka oma kavaga. Et asi kõigile väga meeldis, otsustati aasta pärast uuesti kokku saada. Järgmisel aastal kutsus naaberlasteaiad endale külla Kurista lasteaed. Seejärel kohtuti Jõgeva lasteaias Karikakar ning aasta pärast taas Siimustis. Möödunud aastal jäi kokkusaamine ära. Lasteaia Karikakar pere otsustas aga tänavu siiski toredat traditsiooni jätkata ning sedakorda kutsuti külla Jõgeva aleviku ja Siimusti mudilased. Karikakra juhataja Mare Suviste koostas projekti raha taotlemiseks Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupile, pidades olulisemate eesmärkidena silmas Jõgeva valla lasteaedade omavahelisi tihedamaid sidemeid ja lasteaedade sõprussuhteid ning lastes esinemisjulguse arendamist. Projekt rahastati ning tänu sellele võidi seekordne ühispidu ka mõnusasti ära pidada, väikestele esinejatele kingitusi jagada ning koos pisut maiustadagi.

Seekord koos klouniga

Kõigepealt astus laste ette kloun, kelles lähemal silmitsemisel võis ära tunda Karikakra muusikaõpetaja Merike Siiraku. Kloun oligi päeva keskne kuju, kes lapsi lõbustas ja esinema kutsus. Esialgu aga lauldi koos temaga hääled lahti, arutati elavalt üheskoos, mis on tunded ja tehti mõned lustilised laulumängud. Siis kuulutas kloun välja Siimusti laste etteaste. Kui nende laulud ja lood ära kuulatud, suutis kloun taas täielikult endale võita saalitäie laste tähelepanu ja neid üheskoos rõõmsalt tegutsema panna, kuni jõudis kätte aeg Jõgeva aleviku lasteaia Päikesejänku esinemiseks. Viimasena astusid ette Karikakra lapsed.

Kõik lapsed, kes sellel päeval esinesid, said tänukirja ja kingituse. Et asi põnevam oleks, käis kloun pärast iga lasteaia etteastet esinejate eest kotiga läbi ning lasi kõikidel lastel kingituse kinnisilmi kotipõhjast oma käega välja võtta. Põnevaid mänge jätkus klouni eestvõtmisel veel päris kauaks ja lõbu oli laialt. Kui aga lustimisest juba küllalt oli saanud, kutsus kloun kõiki maiustama. Samal ajal pidasid omavahel aru need täiskasvanud, kelle kohustuseks oli etteasteid eriti hoolikalt jälgida, et välja selgitada, kes olid igast lasteaiast kõige ilmekamad, huvitavamad ja vahvamad esinejad. Nemad said eraldi tänukirjad ja pisikesed preemiad.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus