Kolmapäevast saab PRIAst taotleda toetust sisevete kalanduse edendamiseks

Toetuse eesmärk on nüüdisajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti, teatas PRIA.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul tasub kõigil kriteeriumitele vastavatel ettevõtjatel kindlasti taotlus esitada, sest 2007. aastal on veel viimast korda võimalik uusi siseveekogudes püüdvaid kalalaevu toetuse abiga osta ja ehitada.

Järgmisel programmperioodil Euroopa Kalandusfondist uute sisevete kalalaevade ostmist ja ehitamist enam ei toetata.

Toetust saavad taotleda äriregistrisse kantud vähemalt aasta tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel ning kelle kalalaev on registreeritud või uue laeva ostmise, ehitamise korral registreeritakse investeeringujärgselt kalalaevade riiklikus registris.

Toetatakse uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide, näiteks kala säilitamiseks vajalike ruumide ja masinaruumide ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms. Toetust on võimalik taotleda ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.

Ühe taotleja kohta hüvitatakse toetusega kuni 50% investeeringu abikõlblikust maksumusest, kuid mitte rohkem kui 500 000 krooni aastas. Kokku on eelarves selle toetuse jaoks veel ligikaudu 7 miljonit krooni.

Investeeringu tegemist tõendavad kuludokumendid tuleb esitada PRIA keskusesse hiljemalt 31. maiks 2008. a.

Taotlusi võetakse vastu PRIA Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva ja Ida?Viru büroos.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus