Kõikides Jõgevamaa linnades on elanike arv vähenenud

Rahvaloenduse andmetel on kõikides Jõgevamaa linnades kahe rahvaloenduse vahelisel ajal elanike arv vähenenud.

Jõgeval on inimesi vähemaks jäänud 919 ehk 14,3 protsendi võrra. Kui 2000. aasta rahvaloenduse andmetel oli maakonnakeskuses 6420 elanikku, siis möödunud aasta lõpu seisuga oli neid vaid 5501.

Põltsamaa elanike arv on kahanenud 661 inimese võrra ehk 13,6 protsenti. Mustveest on rahvaloenduste vahelisel ajal inimesi lahkunud 395. Kui 2000. aastal elas linnas 1753 inimest, siis 2011. aasta lõpu seisuga oli neid vaid 1358. Mustvee elanikke on vähem pea neljandiku võrra ehk 22,5 protsenti. Jõgevamaa kolmes linnas kokku elab 35 protsenti maakonna elanikest.

Eesti linnadest (v.a vallasisesed linnad) on elanikkond loendustevahelisel ajal suurenenud vaid kolmes: Sauel (11,2 protsenti), Maardus (4,7 protsenti) ja Keilas (4 protsenti). Ülejäänud linnades on elanikkond vähenenud.

Võrreldes 2000. aastaga, on rahvaarv enim vähenenud väiksemates linnades.

Maakonna linnade elanike arv väheneb

                    Elanikke aastal  2000     Elanikke aastal  2011     Muutus

Jõgeva                                   6420                             5501     14,3

Põltsamaa                             4849                             4188     13,6

Mustvee                                 1753                             1358     22,5

Allikas: statistikaamet

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus