Kodutütarde üleriigilised meditsiinivõistlused

Neljaliikmelistel võistkondadel tuli läbida 13 kontrollpunkti, kus anti neile lahendada meditsiiniteemalisi ülesandeid. Oli vaja tegutseda õnnetuse korral ja -järgselt: osutada ?kannatanutele?, kelleks olid Jõgeva maleva noorkotkad esmaabi. Tegutseti verejooksu, luumurru, haavade, mürgituste, põletuste ja teiste õnnetuste korral. Jõgevamaa kodutütreid esindasid Heliisa Aare, Merilin Millend, Annika Ots ja Triin Võime Vaimastvere rühmast (juhendaja Laine Valdmaa).

?Lapsed esinesid väga tublilt. Mitmetes olukordades tegutseti nagu tõeline kiirabibrigaad. Küllaltki tugevad oldi teoorias, praktilistes harjutustes jäi aga puudu kiirusest ja vilumustest. Kodutütardele oli see aga esimene suurem meditsiinialane jõukatsumine ja küllap andis see utsitust teha edaspidi ka kooli- ja rühmasiseseid võistlusi. Järgmine üleriigiline võistlus on ületuleval aastal,? teavitas võistluste peakohtunik Ülle Liit. Tänavuse meditsiinivõistluse võitsid Tallinna kodutütred (võistlusalade kogusumma 79 punkti sajast võimalikust) Järva- ja Tartumaa ees. Võistluste pingelisust ja vaimastverelaste tublidust näitas seegi, et Jõgevamaa noored jäid esikohale tulnud võistkonnast maha vaid kuue punkti võrra.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus