Kodukant äratab Eestimaa külasid

Eesti külaliikumisel Kodukant on käsil projekt “Ärgake, külad”. Üle Eesti otsiti ja kutsuti kokku külavanemaid, et ärgitada neid oma seltse ja seltsinguid looma, ümarlaudu korraldama.

Kitsam eesmärk on sealjuures  omavahel tuttavaks saada,  laiem aga rühmade moodustumine, kes külasid vallavalitsustes esindaksid.

“Väga oluline on selle projekti puhul ka küladevahelise koostöö soodustamine laiapõhjalisemate ettevõtmiste elluviimiseks, huvikaitse teostamiseks.

Projekti valiti osalejaid põhimõttel, et oleks meistreid ehk inimesi, kes on oma koduvaldades juba toimivad  koostöövormid loonud, ja selle – inimesi, kelle koduvallas ei ole veel toimivaid külade või külavanemate ühendusi, küll aga tuntakse nende järele vajadust ja huvi. Andsin nõusoleku selles projektis n-ö sõrmepidi sees olla ja Tabivere vallale sattus partneriks Põlva vald,” rääkis Juula külavanem Eneli Kaasik.   

Optimistlikult ja missioonitundega

12. ja 13. septembril Tabivere valda külastanud põlvakate delegatsioon oli tema sõnul tõeliselt muljetavaldav:  kohale tuli tosin meest-külavanemat ning Põlva valla arendusnõunik Mari-Riina Terna.

“Nende vallas on pea kõigil küladel vanemad ja nad on moodustanud oma seltsingu. Käiakse koos külade probleeme arutamas, aga lahutatakse ka tantsu ja lauluga meelt. Tõeliselt suur rõõm oli tutvuda särasilmse Põlva valla esindajaga. Oli näha ja tunda, et Mari-Riina teeb oma tööd optimismi ja missioonitundega,” jagas Eneli muljeid. 

Kagu-Eesti külalised võeti kõigepealt vastu Juula külamajas, kus neile oma seltsi tööd ja ettevõtmisi tutvustati. Tabivere vallamajas vestlesid Põlva kandi rahvaga  vallavanem  Kalmer Lain ja volikogu esimees Sirje Simmo, seejärel külastati Koogi külaplatsi ja  Raigastveret. Otslava külaplatsil võttis külalised vastu Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi eestvedaja Tiia Pärtelpoeg, kes tutvustas nii Otslava küla kui kõigi selle maanurga külade ajalugu ja tulevikuplaane. Kaugelt tulnud külalised imetlesid sealset Päikeseparki ning istutasid sinna omalt poolt hõbepärna. Tihe päev lõpetati Juula külamajas, kus kaugelt tulnud saunas käia ja ööbida said.

Järgmisel päeval külastati veel enne koduteele asumist  Elistvere loomaparki ja Äksi jääajakeskust.

Koolitusel ja kärajatel 

“Loodetavasti oli Põlvamaa rahval meie vallas huvitav, minul nende juures vastukülaskäigul olles küll oli,” rääkis Eneli Kaasik, kes osales 19. ja 20. septembril  Põlva vallas, Vastseliina vallas ja Piusa puhkekeskuses läbi viidud  meistrite ja sellide ühiskoolitusel.

“Kuulati teemakohaseid ettekandeid, külastati Taevaskoja, Eoste, Adiste ja Lutsu küla.

Samal nädalavahetusel toimus Vastseliinas ka Eesti Külaliikumise Kodukant suurfoorum – kogukonna kärajad. Ettevõtmise eesmärgiks oli aidata kaasa ülevallaliste huvikaitseühenduste tekkimisele ja tugevnemisele, suurendades seeläbi Eesti külade huvikaitse suutlikkust,” rääkis Juula külavanem.

Projekt kestab Eneli sõnul tuleva aasta juunini. Selle aja jooksul tuleb tal tegutseda koostöövõrgustiku loomise nimel Tabivere vallas.  

Mentorprogramm Meistrid ja sellid” ärgitab koostööle piirkondi, kus on olemas aktiivsed külade eestvedajad. Kodukandi meistrid on abiks juba tegutsevate külade ümarlaudade kogemuste tutvustamiseks ja uute ümarlaudade tekkimise toetamiseks.


12 külade ümarlaua esindajat on mentoriks ehk meistriks 12 aktiivsele külaelu eestvedajale ehk sellile. Omavahelised kohtumised toimuvad juunist 2014 juunini 2015. Tulemustest tehakse kokkuvõtte 2015. aasta augustis Järvamaal peetaval  XI Maapäeval.

Allikas: Küaliikumine Kodukant kodulehekülg

i

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus