Kodanikuühiskonna nädala finaal Juulal

Novembrikuu viimasel päeval olid Juula külamaja uksed lahti kõigile Tabivere valla aktiivsetele kodanikele ja kodanikeühendustele, et rääkida ümarlaual, milline võiks olla vabaühenduste roll valla elu kujundajana.  Nii tähistas sealne külaselts kodanikuühiskonna nädala ehk ühisnädala lõpetamist.

Et töine pühapäev vaid jututalguteks ei kujuneks, oodati juba keskpäevaks kõiki tarmukaid vabatahtlikke külakeskuse õuele puutalgutele. Nimelt on varjualune, kus külaselts oma maja küttepuid hoiab, kehvas seisus ja sinna valgub vesi, seepärast otsustati talvepuud konteinerisse laduda.

Talgulistel oli soovitatud panna selga tööriided, võtta kaasa töökindad, virgad sõbrad ja hea tuju. Nii usinad puuladujad talitasidki. Et niiskus ja vilu tuul askeldamist ei takistaks, pakuti neile majas pidevalt kuuma teed ja kohvi. Töö edenes nii-öelda lauluga!

Ja et juba vanarahvas teadis, et kes sööb, see lööb, see tähendab, et jaksab tööd teha, siis lõpetati puutalgud supisöömisega. Marju Maasik, kes nii noorte konstrueerijate kokkusaamistel kui muudel ühisettevõtmistel koos lastega meeleldi kokkab, vedas seekord suurt küpsisetegu. Nii said kõik supi peale ka suu magusaks.

Oma vallast ja kaugemalt

Kella neljaks pärastlõunal kogunesid valla külade esindajad mõttetööle ehk ümarlauale.  Kohale tuldi Patastelt, Raigastverest, Kassemalt, Kõnnujõelt, Maarja-Magdaleenast ja Lilu külast. Kaiavere esindajad pidi paraku piirduma tervituse saatmisega, sest neid vedas auto alt. Kokku oli koos meie oma küla esindusega laua taga 16 inimest.  Arutelu üks põhilisi teemasid oli, kas Tabivere vallas on vaja külavanema statuuti või piisab külade esindajatest, kui aktiivne selts on juba olemas. See küsimus jäi pisut lahtiseks, aga igal juhul jõudsime üksmeelele selles, et korra kvartalis võiksid külade esindajad ja üldse aktiivsemad inimesed ikkagi koos käia,” rääkis Juula külavanem Eneli Kaasik.

Mõttevahetust juhtis mittetulundusühingute konsultant Kadri Pau Tartu ärinõuandlast. Eneli kinnitusel oli ta ära teinud korraliku kodutöö ja vedas sündmust väga hästi.

Meistrid aitavad selle

Põlva valla külavanemate kogu esindajad  Anti Rüütli ja Kaido Arulepp esitasid kuulajaile oma nägemuse,  miks on vaja külavanemate ühisorganisatsiooni.  Nende vallas on see olemas ja koos tehakse edukalt  tööd ja lahutatakse ka meelt.

“Sel aastal andsin Kodukandi liikumisele nõusoleku osaleda nende projektis “Ärgake, külad”, mille mõte ongi külavanemate ühenduste loomine üle Eesti. Projektiks moodustati paarid: meistrid, kelle vallas on olemas  külavanemate ühendus või  toimib mõni muu kooskäimis- ja tegutsemisvorm, ja sellid, kes on pärit vallast, kus sellist ühendust ei ole,” rääkis Eneli Kaasik.

Projektis sattuski temale kui sellile meistriks Põlva vald, kust esindus nüüd talle ümarlauapäeva sisustamisel appi tuli. “Mõte, et meie vallas oleks vaja kodanikeühenduste, sealhulgas  külaseltside ja külavanemate hääl tugevamaks muuta, tekkis mul tõtt-öelda üsna ammu.  Olukord, kus igaüks räägib vaid enda eest, pole just kõige toredam ja mõttekam.

Oleme Põlva valla rahvaga paaril korral kohtunud ja teineteisele oma valdu ning tegemisi tutvustanud. Projekt kestab veel umbes aasta,” rääkis külade äratamise aktsioonist Eneli Kaasik.  Ta märkis, et projektis osaledes mõistis ta, et koduvallas Tabivereski oleks tarvis aktiivsel rahval kokku saada, et teha selgeks, kas ollakse motiveeritud ja suutelised koos midagi ette võtma ja looma.

Tark on kokku hoida

“Inimesed üksi midagi muuta ei jõua, ärksad pettuvad, põlevad läbi ja positiivne muutus jääb toimumata. Kolmandat sektorit killustatakse ja kaasatakse praegu valikuliselt, seega oleks vaja rohkem kokku hoida,” lisas aastaid Juula külaelu aktiviseerinud noor naine. 

Järgmine kord kohtuvad külaaktivistid märtsi alguses Raigastvere külas ning selle ettevõtmise korraldab Sirje Simmo. Teemad, mida oleks tarvis käsitleda, on Eneli sõnul haridus, külavanema statuut, külade koostöö. Iga äsja ümarlaual osalenu lubas järgmisele kokkusaamisele kaasa võtta ka vähemalt ühe naaberküla inimese. Ühisnädala ümarlaua toimumist Juulal toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

i

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus