Kivikuvand ehitab uut tootmis- ja kontorihoonet

Jõgeva valla firma, osaühing Kivikuvand tegeleb graniidi ja marmori maaletoomisega ning nendest materjalidest toodete valmistamise ning paigaldamisega. Novembris viieaastaseks saanud ettevõte kavatseb avada järgmisel aastal Õuna külas uue tootmis- ja kontorihoone ning laoplatsi.

Osaühing Kivikuvand renoveerib tootmishooneks ja kontoriks kunagist  Õuna tanklat, mis on juba praegu ettevõtte omanduses. “Tänavu oleme teinud ettevalmistusi ja ka ehitustöid. Tuleval aastal loodame aga kolida uude asukohta, kus on piisavalt ruumi ka lao jaoks,” ütles tegevjuht Andrus Sibul. 

Eesmärgiks püsima jääda

Kivikuvand on saanud tellimusi pea kogu Eestist, vaid Saaremaalt ja Hiiumaalt mitte. Tulevikus loodetakse aga saada kliente saarteltki. “Mõistagi sõltub palju majanduslikest võimalustest. Iseäranis edukad olid meile esimesed tegevusaastad, kui Eestis kestis veel ehitusbuum. Praegu jätkub üldiselt majanduskriisiga kaasnenud olukord, kus ehitamiseks vajalikku raha napib. Aastal 2013 ehitatakse veel lõppeva rahastamisperioodi eurorahade eest. Edaspidiseid rahastamisvõimalusi, eriti teede ja tänavate rajamisel, on aga raske prognoosida. Sellistes tingimustes saab firma käekäiku plaanida umbes aastaks. Eesmärk on graniidi- ja marmorivaldkonna ettevõtlust jätkata, hoida majandussuhteid seniste koostööpartneritega ja leida ka uusi,” rääkisid Kivikuvandi juhatuse liige Marek Saksing ja tegevjuht Andrus Sibul.

Kui uus tootmishoone valmis saab, tekivad nende kinnitusel võimalused  toodang mitmekülgsemaks muuta.

Liivapritsi ja mõne teisegi seadme ostmiseks on Kivikuvand saanud toetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA). Hea koostöö on ka Jõgevamaa Koostöökojaga, mille liige firma on. 

Vajatakse oskustöölisi

Hetkeseusuga on firmas Kivikuvand kuus töötajat. “Suveperioodil tekkib aga usutavasti vajadus ka uute inimeste järele. Iseäranis oodatud on kivitöid tundvad oskustöölised, keda Jõgevamaal paraku üsna vähe leidub. Loomulikult on siin oma osa ka sagedasel Soome tööle ja elama asumisel,” lasus Andrus Sibul.

“Hiljuti liitus meie töökollektiiviga ka juhiabi, taibukas ja avara silmaringiga Triinu Palmiste, kes tegeleb usinalt enesetäiendamisega ning hakkab uues kontoris-ja tootmishoones ka kliente nõustama ja teenindama,” lisas ta.

Kivikuvand asutati 2007. aastal. Selle rajajad- juba poisipõlves sõpradeks saanud ning Jõgeva vallast Kurista külast pärit Marek Saksing ja Andrus Sibul. Andrus Sibul töötasid varem firmas ISCG, mis oli Venemaa suurima graniiditootja Vozrozhdenie esindaja Eestis. Ehitusettevõtlusega oli mitmeid aastaid tegelenud ka Marek Saksing. Mitmekülgsete huvide ja võimalustega turg stimuleeris Sibulat ja Saksingut iseseisvalt graniidiettevõtlust arendama. Lisaks Venemaale loodi graniidi importimiseks koostöösuhted ka Soome, Hiina ja Poolaga.

Osaühingul Kivikuvand on välja pakkuda seitsekümmend seitse erinevat liiki graniiti ja kakskümmend kaks liiki marmorit. Mitmeid materjale on kasutusele võetud parkide, väljakute, mälestusmärkide , purskkaevude ja teiste objektide rajamisel.

Ettevõte omab ka Muinsuskaitseameti litsentsi, mis võimaldab teha vastavas valdkonnas ehitustöid ja järelvalvet.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus