KIRI: Naabri silmis näeb pindu, oma silmas palki ei näe

2004. aasta veebruaris toimus Mustvees pensionäride koosolek, moodustati pensionäride seltsing, kuhu praeguseks kuulub 57 liiget.

Mullu 19. veebruaril võeti vastu pensionäride seltsingu Sõprus tegevuskava, millesse kuulus 16 üritust.

Ürituste kavas oli ette nähtud Mustvee jõe äärse ala puhastamine, tasandamine ja 2005. aasta mais sellele puude istutamine. See plats asub linna keskel kiriku taga. Platsil on ammune looduslik lohk, mille täiteks oli juba varem Mustvee kommunaalettevõte Mustvee Teenus toonud 4 autokoormat lehti. Meie, Mustvee seltsingu liikmed, tasandasime nimetatud lehehunnikud aprillis, kuid lohk jäi ikkagi lohuks. Tööd tegi 18 pensionäri.

Pöördusin Mustvee linnapea Gennadi Kulkovi poole ja palusin, et ta aitaks kaasa, et sinna platsile saaks toodud mõned autokoormad liiva või mulda ja saaks plats traktoriga

tasandatud. Linnapea lubas täita pensionäride soovi, et me saaksime tänavu mais rajada pargi nii, nagu meie plaan ette nägi.

Nüüd aga avaldas 25. jaanuari Vooremaa artikli, kuidas Mustvee linnavolinik tühjendas leheprahikotid keset linna jõe äärde. Meie, Mustvee pensionäride seltsingu liikmed, kiidame Ignat Agnitshi tegevuse lehtede toomisel heaks. Ignat Aganitshil oli ka eelnev kokkulepe Mustvee Teenuse juhi Sergei Uleksiniga. Pöördume ühtlasi ka Mustvee linna elanike poole palvega tuua nimetatud lohku mulda või liiva.

Siinjuures tahan tänada Ignat Aganitshi perekonda ja Liidia Soosaart, kes on aastaid hooldanud Mustvee jõe äärset parki nende kodude juures.

Tänan ka Heljo Repkinat ja Apolinaria Repkinat kommentaaride eest Vooremaa artiklile.

Kahju, et Vooremaa ajakirjanikud avaldasid kontrollimata andmeid. Ühtlasi tuletan ka Evdokia Abakanovale meelde vanasõna, et teise silmas näeb pindu, aga oma silmas palki ei näe.

VALTER JAANUS,
Mustvee pensionäride seltsingu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus