KIK avab taotlusvooru soojusenergia projektide rahastamiseks

Alates  9. veebruarist saab sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) esitada taotlusi toetuse saamiseks kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks. Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Taotlema on oodatud soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Katelde renoveerimiseks on planeeritud toetust kokku 12 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks kuus miljonit eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. aprill kell 17.15 ning taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna<https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf>. Taotlemise tingimused ja lisainfo KIKi kodulehel<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne>.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne. Toetusmeetme töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

Vooremaa