Kevadel on tuleoht looduses suur

Kevad on päästjategi jaoks alanud ning iga päevaga sagenevad väljakutsed kulupõlengutele. Tulekahjude kustutamine looduses võtab päästjatelt igal kevadel palju aega ja jõudu ning nõnda viibib sageli reageerimine tõsisematele õnnetustele. Eelmisel kevadel ja suvel käisid päästjad kustutamas kokku 1450 kulutulekahju!

Päästjad tuletavad veelkord meelde, et kulupõlengud saavad sageli alguse hooletust lõkkepõletamisest, ning kutsuvad inimesi üles tuleohutusnõuete täitmisele. Kordan, et  kulupõletamine on aastaringselt keelatud ja ka hooletusest kulu süüdanu vastutab ohutusnõuete täitmatajätmise eest. Lisaks ohule, et kulutuli võib levida metsa või hoonetele, hukkuvad madalas rohus elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Lõkkepõletamise ohutusnõuded:
*Alla meetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast ning tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.
*Kui lõkke läbimõõt on meeter, peab see paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
*Tule leviku takistamiseks peab puhastama lõkkekoha ja grillimiskoha vahetu ümbruse vähemalt poole meetri ulatuses kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist, vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, kõrgest temperatuurist ja sädemetest.
*Kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, kuhu võivad  sädemed langeda, siis võib tuld teha vaid tuulevaikuses või väga nõrga tuulega, mille kiirus on vähem kui 5,4 meetrit sekundis. Selline tuul liigutab pisut vaid puude peenemad oksi.
*Lõkkekohas peab olema vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud vahend – veega täidetud ämber, veevõtukohaga ühendatud voolik või käsikustuti. Sõltuvalt lõkke suurusest, tuleb vajadusel kasutusele võtta täiendavaid kustutusvahendeid.
*Lõket või grilliahju tuleb pidevalt valvata. Pärast tule tegemist või grillimist lastakse põlevmaterjali jäägid täielikult põleda, kustutatakse need veega või summutatakse liiva või muu sellisega.
Tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasneb tulekahju või selle oht, näeb seadus ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot.

MAREK KIIK, päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus