Kelmid võtavad ohvrite nimele laenu

Viimastel nädalatel on hoogu kogunud juhtumid, kus inimestelt raha väljapetmise käigus võtavad kelmid ohvri nimele ka kiirlaenu ning kannavad raha ära enda kontrolli all olevatele kontodele.

Tegemist ei ole tegemist uue mustriga, kuid viimastel nädalatel on see märgatavalt sagenenud.
Paraku ei piirdu kelmid enam ainult inimese kontol oleva rahaga, vaid üritavad kiirlaenu võttes saada igalt ohvrilt kätte maksimaalse summa ning panevad kannatanu selliselt veel keerulisemasse olukorda. Kelmidel õnnestub ohvrite nimele laenu võtta, sest inimesed avaldavad enesele mõistmata enda kohta väga palju andmeid.
Teame juhtumeid, kus inimesed on saatnud kelmidele oma dokumendikoopiaid, avaldanud isikukoodi, nime, pangakaardi andmed ja muid olulisi andmeid, mida teades võivad pahade kavatsustega inimesed teha palju kahju.
Kannatanute hulgas on neid, kes on reageerinud kelmide pakkumisele investeerimisega raha teenida kui ka neid, kes on saanud kõne väidetavalt pangatöötajalt. Alates septembri lõpust on selliseid juhtumeid registreeritud mõnikümmend.
Laenud on eri summas ning ulatuvad kohati 10 000 euroni.
Ühtlasi on politseile teada juhtumid, kus inimestel palutakse nende kontole laekunud rahasumma edasi kanda.
Sellisel juhul on tihti tegemist mõnelt teiselt inimeselt väljapetetud rahaga, mõne teise inimese nimele võetud laenuga või kontoomaniku enda nimele vormistatud laenuga, millest ta isegi teadlik ei ole.
Mitte mingil juhul ei tohi võõrast päritolu raha edasi kanda, vaid sellise ülekande laekumisest tuleks koheselt teavitada panka ja politseid.

PAUL PIHELGAS,
Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht

blog comments powered by Disqus