Katusele kogunenud lumi on ohtlik nii jalakäijatele kui ka autodele

Maha on sadanud juba üsna paks lumekiht ja seepärast tuletab  PZU Kindlustus hoonete omanikele meelde vajadust vältida suure lumemassi kogunemist katustele ning hoida räästad jääst puhtad.

Paksema lume ja eriti sula korral tuleb sageli ette, et mõni katus ei pea raskusele vastu. Selline lumekiht kujutab aga ka suurt ohtu nii jalakäijatele kui autodele. Soovitame majaomanikel jälgida katuste lumekoormust ja need õnnetuste vältimiseks õigeaegselt lumest puhastada. Samuti tuleks jalakäijatel olla väga tähelepanelik ning võimalusel autosid mitte räästa alla parkida.
Katusekonstruktsioonile võib olla ohtlik juba kolmekümne sentimeetri paksune lumekiht. Veel raskemaks muutub sulav lumi ja kui koormus on liiga suur, siis on ohus eelkõige teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitised ja nende osad, näiteks varjualused, samuti lamekatusega hooned.

Kindlustus tuletab ka meelde, et lume koristamine katustelt on majaomaniku kohustus, mille eiramise korral võib lisaks tekkinud kahjule lisanduda ka rahatrahv. Ehitiste ohutust kontrollivad kohalikud omavalitsused ja tehnilise järelevalve amet. Üldjuhul ei ole sellised kahjud ka kindlustuse poolt hüvitatavad, sest kindlustus eeldab omanikult heaperemehelikku käitumist oma vara suhtes ning lume koristamata jätmist loetakse hoolsuskohustuse täitmata jätmiseks.

Lumikatte paksust saab jälgida ilmateenistuse veebilehelt: http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/sademed/lumekaart/

MAREN UUIBO, PZU Kindlustuse turundusjuht

blog comments powered by Disqus