Kasu haldusreformist võib loota vaid läbi massiefekti

2015. aastal toimunud riigikogu valimiste tulemusena tekkis võimukoalitsioon, kes on täis otsustavust paljuräägitud haldusreform riigireformi raames lõpuks ÄRA TEHA. Palamusel otsustasime olla selle reformi käigus ise tegijad ehk reformijad, mitte reformiobjektid teistele tegijatele.

Eelnenud mõttevahetustest oli välja koorunud arusaamine, et paari-kolme valla liitmine ja sel moel riigi poolt ette antud elanike arvu miinimumpiiri – 5000 elanikku – ületamine ei taga kunstlikult kokku pandud kogukondadele veel mingit edu. Kasu võib loota vaid massiefektist, mis tekiks mõnekümnetuhandelise kodanike arvuga nn suurvalla puhul. Sellised arengud on juba valinud meist põhja ja lõuna poole jäävad naaberriigid. Juba siis, kui hääletasime Palamuse vallavolikogu istungil Vooremaa geopargiga liitumise poolt, tundus Vooremaa olevat märksõna, mis sobib tähistama enamat kui piirkonna turundamiseks käivitatud kohalike omavalitsuste koostöö vorm. Mulle tundus, et riigis läbiviidav haldusreform võiks anda võimaluse Vooremaa suurvalla tekkeks, mis algab Emajõe põhjakaldalt ja lõpeb Alutaguse metsadega. Juba mulluse jaanipäeva paiku testisin oma idee sobivust vallavanema peal, kes mõttega ülikiirelt kaasa tuli.

Nii jõudsimegi ühiste aruteludeni Tabivere vallas haldusreformi teemaga tegeleva seltskonnaga ning otsustasime kutsuda Vooremaal asuvaid omavalitsusi nii Tartu- kui ka Jõgevamaalt ühinema meie suure Vooremaa ideega. Tänaseks on meie mõttega liitunud veel Saare ja teistegi naabervaldade inimesi. Loodan siiralt, et sel aastal suudame Vooremaa valla ideega nakatada veelgi laiemat hulka vooremaalasi.

Gümnaasium jätkab

Et riik on asunud aktiivselt oma gümnaasiume rajama ning gümnaasiumiastmes üldharidusteed jätkavate õpilaste arv on olnud viimasel ajal üsna kõikuv, kerkis ka meie vallas üles küsimus, kui kaua veel kogukond vajab ja vald suudab Palamuse koolis vähemalt senise kvaliteediga gümnaasiumiharidust tagada – ja seda kasvava ressursivajaduse tingimustes. Siis aga leidsime, et enne haldusreformi mingilgi määral realiseerumist pole mõistlik senini hästi tegutsenud gümnaasiumi Palamusel sulgeda. Naabervaldades ju (enam) gümnaasiume pole ja tark ei torma!

Sellise teadmise pinnalt saigi kutsutud valla kolm asjassepuutuvat komisjoni ühisistungile, kus otsustasime jätkata vähemalt järgneva kolme aasta jooksul õpilaste vastuvõttu Palamuse kooli gümnaasiumiastmesse. Sellega andsime õpilastele, lastevanematele ja kooli töötajatele kindla sõnumi, et gümnaasium kestab veel vähemalt kuus aastat. Ka volikogu otsustas oma jõulueelsel istungil kinnitada gümnaasiumi arengukava selliselt, et planeeritud märge gümnaasiumiastme võimalikust lõpetamisest jäeti välja. Olen veendunud, et lähiaastateks oleme gümnaasiumiosa sulgemise teema kõigi osapoolte rahulolu silmas pidades külmutanud.

Lasterekord ja lasteaed

Palamuse vallas oli möödunud aasta laste sünni rekordaasta. Kui paljud Eestimaa maaomavalitsused kurdavad, et noored pered kolivad nn tõmbekeskustesse, mis Euroopa mõistes on küll pelgalt linnalised asulad, ning maapiirkondadesse jäävad järele vaid vanurid, siis Palamusel on lood hoopis teisiti. Siinkandis on noored pered üllatanud viljaka “lastesaagiga” mitmel aastal.

Juba üle-eelmisel aastal võttis vallavolikogu vastu põhimõttelise otsuse ehitada uus lasteaed, sest senini kasutatav hoone, enne sõda koolimajaks ümber ehitatud kõrts, on juba ammu meie laste arvule ja tänapäevastele vajadustele kitsaks jäänud. Uue lasteaia projekt on valmimas ja ehitustöödega loodame alustada juba tänavu.

Uue iseseisvuse aastatel oleme harjunud ilusa loosungiga, et Eestimaa tuleb täita lastega. Paraku on riigi arengut suunavad planeerijad otsustanud, et riiklikul tasandil investeeritakse vaid üksikute suuremate linnadega piirnevate valdade lasteaedadesse. Seega pole laste arvu kasv, mis meie vallale viimasel ajal omane, maapiirkondadesse justkui oodatudki. Riiklike toetusmeetmetega soovitakse lastega täita vaid suuremad linnad, sest tänane Saue või Luunja vald on juba homme Tallinn või Tartu. Kahju, et riigipoolne lastepoliitika on täielikus vastuolus meie maa ja rahva vajadustega – vähemalt selles asjas.

Aga lõppenud aastat kokku võttes: meil läheb ikka kuradima hästi!

RAIT PERSIDSKI, Palamuse vallavolikogu esimees ja vallavolikogu haldusreformikomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus