Kassinurme mäed said muinasaja hõngu juurde

Kassinurme mägedesse kerkisid Jõgevamaa Metsaseltsi eestvõttel uued laudade ja pinkidega varjualused. Puhkeala täienes ka kahe puuskulptuuride grupiga, millest üks kujutab stseeni karujahist ning teine lõunapausi pidavaid linnusevalvureid.

Pinkidega varjualused olid Kassinurme mägedes ka varem, ent need olid oma aja ära elanud. Uutesse varjualustesse mahub istuma rohkem inimesi ning ka väljanägemiselt sobituvad need paremini paiga muinasajahõngulisse atmosfääri.

“Mätaskatusega varjualused said kujundatud Ain Lavi ja teiste arheoloogide nõuannetest lähtudes,” ütles Jõgevamaa Metsaseltsi eestvedaja Kaupo Ilmet. “Ühest küljest on need küll arhailised, teisalt võib neid aga trendikateks pidada: mätaskatused on Põhjamaades viimasel ajal üsna populaarsed. Et varjualused seisavad linnusefragmendi esisel alal, on sümboolne: muinasajalgi oli ju linnuse ees nn käramise plats, kuhu rahvas vabalt koguneda võis. Linnus ise oli ikka kaitseehitis. „

Viie varjualuse paigutamisel lähtuti Kaupo Ilmeti sõnul sellest, et seal istujaile avaneksid ilusad vaated. Laudade taha mahub istuma viiskümmend või enamgi inimest, nii et kõikvõimalikke üritusi ja õuesõppe tunde saab seal vihma korral pidada päris hulgakesi.

Et Kassinurme linnus oli Kaupo Ilmeti sõnul arvatavasti Vaiga maavanema pealinnus, siis olid seal ilmselt ka linnusevahid. Seepärast tellitigi linnuse juurde külanaise toodud söögipoolist maitsvate ja juttu puhuvate linnusevahtide kujud. Ühes mägedevahelises orus saab aga näha karujahistseeni kujutavat puuskulptuuride rühma.

Kassinurmes tehtavate tööde (varjualuste viimistlemine alles käib) teostaja on OÜ Haljastuspartnerid. Firmaga koostööd tegevate vigursaagijate hulgas on selle ala tuntud nimed nagu Ivo Mänd, Ott Olesk, Enrico Pelt jt.  Tööd on seal jätkunud ja jätkub edaspidigi ka metsaseltsi ja Patjala küla inimestele. Kassinurme mägede ilmestamiseks taotles metsaselts raha PRIA kaudu külade uuendamise ja arendamise meetmest. Projekti kogumaksumus on 40 998 eurot, millest PRIA toetus katab 36 898,2 euro suuruse osa. Õla panid ettevõtmisele alla ka Jõgeva valla- ja linnavalitsus.

Jõgevamaa Metsaselts taasavas Kassinurme linnamäe ja selle ümbruse seltskondlikeks kogunemisteks, rahva- ja folklooripidudeks ning muudeks ettevõtmisteks 1989. aastal ning sestpeale on see elavat kasutamist leidnud. Homme kutsub Jõgevamaa Metsaselts kõiki Kassinurme maalinna hingedepäeva tähistama. Kogunetakse kell 17 linnuse ees kiigeplatsil, meenutatakse esivanemaid ja teisi meie keskelt lahkunuid ning süüdatakse mälestus- ja muinastuled hiide viivatel teedel. Kassinurme Naisselts katab teelaua nii neile, kes füüsilisel kujul kohale tulevad, kui ka neile hingedele, kes teispoolsuses sündmusele kaasa elavad.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus