Kasepääl peeti valla sünnipäeva

Kasepää vallavanem Jüri Vooder teatas omavalitsuse aastapäeval peetud kõnes, et kauba- ja kalasadama ehitamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamiseks luuakse lähiajal sihtasutus Omedu sadam  “Võimalik, et vallavolikogu võtab sellekohase otsuse vastu juba järgmisel istungil. Seejärel moodustatakse sihtasutuse nõukogu ja kuulutatakse välja konkurss juhataja leidmiseks. Tulevasel sihtasutusel on võimalus taotleda täiendavaid vahendeid sadama käivitamiseks. “

Jüri Vooderi sõnul on praeguseks valminud kala- ja kaubasadama projekt. “Oleme käinud sadama rajamise kavatsust tutvustamas ka Peipsi idakaldal Oudova piirkonnas, kus meie plaanidele on positiivse huviga reageeritud. Mõistagi sõltub palju Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni edasistest suhetest,” märkis vallavanem.

Ettevõtja Jüri Kraft, kes Kasepää vallaga tugevasti seotud nii päritolu kui ka majandustegevuse tõttu, lubas aga:

“Kui Kasepääl valmis rahvamaja, kinkisin kultuuriasutusele Valli Lember-Bogatkina maali Omedu sillast. Kui aga valmib uus sadam, tellin mõnelt tuntud kunstnikult ka sellest ehitisest maali, mille vallale kingin.”

 Aja- ja koduloohuviline firmajuht Jüri Kraft oli oma aastapäevasõnavõttu põimunud ka mitmeid fakte Kasepää piirkonna möödanikust: “Esmakordselt on Kasepääd mainitud 1431. aastal kui Kivijärve külale kuulunud kalastuspaika. 19 . ja 20. sajandi vahetusel käis Kasepää külast ligi 15 inimest tööl Peterburis, kuhu mitmed olid rajanud väikefirma. Mu vanavanaisa kauples aga Peterburi turul kuivatatud tindiga, mida seal delikatessiks peeti. Tindi kuivatamiseks oli tal neli spetsiaalset ahju. “

Väga kauget minevikku käsitles oma esinemises aga Jõgeva maavanem Aivar Kokk. “Arheoloogiliste väljakaevamiste põhjal on teada, et esimesed inimasulad praeguse Jõgevamaa territooriumil olid just Peipsi rannikul 6.-7. sajandil e.m.a. Nii võib nüüdset Kasepää valda pidada inimkonna hälliks meie tänases maakonnas. “

Aivar Kokk kiitis ka Kasepää valla elanike pealehakkamist kodukandi elu edendamisel ja tõsist kaasabi üle-eestiliste ja rahvusvaheliste ürituste korraldamisel.

“Mäletan hästi Kasepää vallas asuva Metsaküla elanike koosolekut, tänu millele ehitati valda kergliiklustee. Vahel tundus, et inimesed muutuvad liigagi ägedaks, kuid tegelikult oli toimunu näide, kuidas peab oma eesmärkide saavutamiseks  koosolekut pidama. Kasepää rahva tõsisest kaasalöömisest on olnud palju abi ka Kalevipoja Kala- ja Veefestivali, Kalevipoja uisumaratoni ja Kalevipoja rulluisumaratoni õnnestumisel,” lausus maavanem.

Vallavanem Jüri Vooder ütles koosviibimisel tunnustavaid sõnu ka eelmiste  vallavanemate Lembit Muru ja Aarne Roio ja volikogu esimehe Anatoli Bõstrovi töö kohta omavalitsuse arendamisel. Tänane volikogu esimees Aivar Anijago nimetas üheks oluliseks lähituleviku plaaniks vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamist, mis tagab piirkonna majapidamistele joogivee.

Kasepää valda tervitasid aastapäeva puhul ka Riigikogu liige Villu Reiljan, Mustvee linnapea Mati Kepp, Torma vallavanem Riina Kull ja Pala vallavanem Kalev Kurs.

Koosviibimist juhtis Kasepää külavanem Heiki Post. Kontserdiga esines sünnipäevapeol Rakvere saksofonikvartett.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus