Kas Toompea tööstiil jõudis Jõgevale?

Siin tulekski igal volinikul peeglisse vaadata ja küsida: mida mina ära tegin? Investeeringuid vajavaid linnale tähtsaid objekte on palju ja raha nende parendamiseks alati vähe. Läbirääkimised-vaidlused nende linnale vajalikkuse üle algasid juba möödunud aastal ning kestavad siiani. Lõplik otsus tehakse volikogus hääletamisega.

Kui linnavolinik tahab teha linna jaoks kasulikumat otsust, mis teda siis selle juures aitab? Kuidas valijatega nõu pidada?

Tahes või tahtmata on võimatu jõuda iga linnakodaniku arvamuseni, aga teatud osa arvamuse saab teada igapäevase suhtlemise kaudu.

Teise osa linlaste arvamuse saab teada volikogude komisjonide kaudu, mille töösse on kaasatud aktiivset elanikkonda. Tekib küsimus, kust siiski tulevad hetke otsused?

Kesklinna ja Piiri pargi rekonstrueerimise vastu laenurahadega on ettepanekuid tulnud nii opositsiooni kui ka koalitsiooni leerist. Vastava ettepaneku tegijad on komisjonide protokollides fikseeritud. Siit jõuamegi Toompea tööstiilini. Kui kodune töö komisjonis on jäänud tegemata ja seetõttu terendab silme ees oma valijate jaoks ebapopulaarne otsus, siis tuleb kaasata ajakirjandus. Lahenduseks oleks olnud oma seisukohtade esitamine komisjonides, nende igakülgne põhjendamine ning osa laenuleiva-teemast langenuks aegsasti ära.

Kas tõesti oleme linna veemajandusobjektide rekonstrueerimisprojektidega hiljaks jäänud? Jõgevamaal on Jõgeva linn nendega esirinnas. Vabariigis ei jõua me oma väiksuse juures esirinda vist kunagi.

Staadion. Peab nentima, et oleme ainus maakond, kus pole korralikku täismõõtmelist staadioni. Spordi- ja kultuuriobjektina väga vajalik, sest lisaks sportimisele saab seal korraldada ka kohalikke laulu- ja tantsupidusid.  See on kallis, majandamine lausa omaette teema.

Raudteest ülepääs on Jõgeva igipõline teema. Kunagised pikad tõkkepuutagused järjekorrad, nüüd pikk ringisõit ja jalakäijate ootamine rongide taga. Momendil on jalakäijate probleemi lahendamiseks seis hea, sest huvi on ilmutanud nii riik kui ka Eesti Raudtee. Kuidas ülepääs lahendatakse, võiks jätta spetsialistide otsustada. Linn jäi kunagi ilma tõkkepuudega raudteeülesõidust. Jällegi Toompea tööstiilis nn “seaduse parandamise seadust” matkides võib selleks korraks ?rong? jälle ära minna.

Lugedes 1. märtsi “Ärilehest” naaberlinna Mustvee tööde ja tegemiste kohta, tekkis väike kadedus, kuidas nende volikogu koalitsiooni liikmetel on sujunud hea koostöö Riigikogu saadikuga, maavanema ja keskkonnaministriga. Võib-olla õppida lähinaabritelt, kuidas hea koostöö tulemusena linnale investeeringuid juurde saada?

ANTS PRII,
Jõgeva linnavolikogu liige, arengu- ja majanduskomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus