Kas läheb valdade tükeldamiseks?

Konsultant Rivo Noorkõivu sõnul ta Põltsamaa linna ja valla ühinemises probleemi ei näe, aga ta pole päris kindel Põltsamaa valla piirinaabrite otsuses.

Pajusi vallavanem Reet Alev tõdes, et ka Pajusi vallal on üldiselt väga tugev tõmme Põltsamaa suunas. Samas on Pajusi vald nagu ka Kolga-Jaani moodustatud kahest kunagisest kolhoosist ja Aidu kandi inimesed on avaldanud arvamust, et nad oleksid valmis ka Jõgeva valla esindajatega läbi rääkima, ehkki Jõgeva vallalt pole veel ettepanekut läbirääkimisteks tulnud.

Aidu kant ühineb Jõgeva vallaga?

Samas märkis Pajusi vallavanem, et väikeste osade eraldumine Pajusi valla koosseisust ei ole kõige parem lahendus. Ilmselt on samasugune probleem Puurmani vallal Saduküla kandiga.

Aidu piirkonna elanikud on kogunud allkirju, et asuda Pajusi vallaga läbi rääkima soodsamate tingimuste teemal, ehkki Reet Alevi sõnul on tal keeruline ette kujutada, millised need soodsamad tingimused võiksid olla. Eriline takistus ei tohiks olla see, kui valla piiri lähedal elavad inimesed tarbivad teatud teenuseid naaberomavalitsuses, olgu selleks siis lasteaiad, koolid või midagi muud.

Jaan Sutt kinnitas, et Aidu eakamal rahval ei ole Põltsamaa valla koosseisu kuulumise vastu midagi.

Puurmani vallavanem Margus Möldri ütles konsultandi mõttele vastuseks, et Puurmani vald Põltsamaa vallaga liitumisele alternatiivi ei näe, kui just Tartu vald neile liitumiseks ettepanekut ei tee. Kuid see on pigem teoreetiline kui praktiline võimalus. Puurmani vallavolikogu esimees Aare Järvik kinnitas vallavanema öeldut ja teatas, et Puurmani vallavolikogu otsus alustada Põltsamaa vallaga läbirääkimisi oli üksmeelne.

Pigem on Puurmani valla jaoks probleem, kes sealsetest inimestest suurvalla juhtimisprotsessis kaasa tahaksid lüüa ja oleksid valmis kohalikel valimistel ühisvalla volikogusse kandideerima.

Saduküla kandi mureks kruusatee

Puurmani vallavolikogu esimees Aare Järvik lausus, et Puurmani valla Saduküla piirkonna inimestele on Põltsamaa vallaga liitumisel probleemiks Saduküla Tallinna-Tartu maanteega ühendav kruusakattega tee. Kui see tee saaks asfaldi, oleks Saduküla rahvas valmis Põltsamaa valla koosseisu kuuluma.

Kõo vallavolikogu esimees Avo Põder lausus, et ainsa ametliku pakkumise läbirääkimisteks on nad saanud Põltsamaa vallalt ning on selle ka vastu võtnud. Kõo valla Põltsamaa-poolne osa tõmbab päris tugevalt just sinnapoole,  aga Võhma-poolse osa kohta seda öelda ei saa. Avo Põder lausus, et kui Võhma kandile saaks midagi eristaatuse taolist välja pakkuda, siis see aitaks liitumisprotsessis pingeid oluliselt vähendada. Täielikult maha maetud pole ka Põhja-Viljandimaa idee.

Võhma linnavolikogu esimees Leida Kuld lausus, et kui Suure-Jaani vald loobub Suur-Viljandimaa moodustamises kaasa löömast, siis ei saa selles protsessis osaleda ka Võhma linn. Suure-Jaani valla esindajatega on Võhma linna esindajad mitteametlikult läbi rääkinud, aga ametlikku ettepanekut Suure-Jaani Võhmale läbirääkimisteks teinud ei ole. Võhma linnavolikogu esimees peab tõenäolisemaks liitumist Põltsamaa vallaga, kui ka Kõo nii otsustab. Samas kinnitas ta varem välja öeldud seisukohta, et nii, nagu otsustab Kõo vald, otsustab ka Võhma linn.  

blog comments powered by Disqus