Kampaania ohutu sõidukiiruse valikuks

29. juunil alustab Maanteeamet koostöös Politseiametiga liiklusohutuskampaaniat lubatud piirkiirusest kinnipidamiseks ja ohutu sõidukiiruse valikuks asulavälistel teedel. Kampaania sõnumiks on: „Sinu lähedaste elud pole katsetamiseks. Ära ületa lubatud kiirust!”

Meediakampaania aktiivseks perioodiks on 29. juuni – 19. juuli. Kampaania eesmärk on sõidukijuhtide teavitamine sellest, et kiiruse ületamise tagajärjed võivad olla pöördumatud nii juhile kui kaassõitjatele ja vastutus juhtunu eest lasub alati roolisolijal.

Paljude riikide liiklusõnnetuste statistika tõestab, et kõigist õnnetustest umbes 10 protsendi  puhul ja surmaga lõppenud õnnetustest umbes 30 protsendi puhul peetakse ülemäärast kiirust peamiseks õnnetuste põhjustajaks. Seetõttu on lubatud sõidukiiruse ületajate väljaselgitamine kampaania toimumise ajal politsei üks olulisemaid töölõike.

Liiklusõnnetuste statistika näitab, et ka Eestis põhjustab laupkokkupõrkeid ja teelt väljasõitmist peamiselt valesti valitud kiirus. Asulavälistel teedel toimus 2008. aastal 385 inimkannatanutega ühesõidukiõnnetust, milles hukkus 25 ja sai vigastada 581 inimest, ning 92 kokkupõrget vastutuleva sõidukiga, milles hukkus 27 ja sai vigastada 200 inimest. Liiklusõnnetustes hukkunute üldarvust 2008. aastal moodustab see 39 protsenti. Kokku hukkus eelmisel aastal liikluses 132 inimest.

Kampaania raames on valminud tele- ja raadioreklaamid ning välimeediaplakatid maanteede äärde.

URVE SELLENBERG Maanteeametist

blog comments powered by Disqus