Kaarepere lastel lõbu laialt

Palamuse valla lasteaia Nukitsamees” Kaarepere rühma ja Kaarepere küla lapsed said jõulude eel toreda kingituse: detsembri algul valmis lasteaia õuel rohkete atraktsioonidega mänguväljak. See rajati Kaarepere külaseltsi eestvõttel ja Leader-programmi toetusel.

Ehkki väljak asub lasteaia territooriumil, on see tegelikult ikkagi avalik mänguväljak, millel võivad mängimas käia ka need külalapsed, kes lasteaias ei käi. Uuel väljakul saab karusselliga sõita, mängulinnakus turnida ja liugu lasta, kiikpingil, vedrukiikedel ja eri tüüpi rippkiikedel kiikuda või väiksema seltskonnaga mängumajakesse eralduda. Mänguväljakul on ka välilaud lauatennise mängimiseks ning katusealune väliõppeklass. Väljak on valgustatud, nii et lapsed saavad seal lustida ka õhtusel pimedal ajal.

“Uus mänguväljak oli lasteaia ja kohalike lapsevanemate ammune unistus,” ütles Palamuse valla lasteaia Nukitsamees juhataja Marika Merusk. “Vana mänguväljak oli rajatud ligemale 45 aastat tagasi koos kunagise Kaarepere lasteaia ja praeguse Palamuse valla lasteaia Kaarepere rühma hoonega. Tüüpilised nõukogudeaegsed metallist ronimisredelid ja muud atraktsioonid pidasid küll veel vastu, aga polnud lastele enam kuigi ahvatlevad. Lisaks tegi meid murelikuks teadmine, et mõnel pool on seesuguste vanade mänguvahenditega juba õnnetusi juhtunud. Nüüd võime selle koha pealt rahulikumalt hingata.”

Mänguväljaku projekt valmis OÜs Matador Projekt juba 2011. aastal. Projekti tellimiseks sai Kaarepere külaselts toetust Leader-programmist. Samast saadi 2012. aastal raha ka väljaku rajamiseks, ent töö tuli edasi lükata, sest juba siis oli teada, et tulevase mänguväljaku ala kattub osaliselt selle alaga, kuhu on plaanis paigaldada kuut korterelamut ja lasteaiamaja soojaga varustama hakkava maaküttesüsteemi kollektor. Nii et kõigepealt tuli ära oodata, millal maaküttesüsteemi rajamisega seotud mullatööd tehtud saavad, ning alles siis oli mõtet mänguplatsi rajama hakata.

Kaarepere jõudis Palamusele järele

Möödunud suvel sai OÜ Belander Grupp lõpuks ometi ehitustööd alustada ning detsembri alguseks oligi väljak valmis. Tõsi, mitte veel seesugusena, nagu projekteerija selle kavandas. Puudu on veel mõned atraktsioonid (näiteks nn tarzanirada) ja haljastus. Ka uued jalgrattateed on rajamata.

Leader-programmist saadud raha nende tööde jaoks ei jätkunud,” ütles Palamuse vallavalitsuse arendusspetsialist Reelika Kivimurd, kes Kaarepere külaseltsile mänguväljaku rajamisel projektikirjutaja ja -juhina abiks oli. “Taotlesime puudu jäänud raha EASist, aga esimesel korral öeldi meile ära. Ent veebruaris proovime uuesti.”

Lasteaia juhataja Marika Meruski sõnul on Kaarepere rühmas praegu 21 last ja lähema paari-kolme aasta jooksul rühm kõigi eelduste kohaselt väiksemaks ei jää. Kui aga Soome ja Rootsi läinud Palamuse valla pered peaksid hakkama ühtäkki kodukanti tagasi tulema, siis tuleb Kaareperes võib-olla teinegi rühm avada, sest Palamuse hoones pole lasteaial enam kuhugi laieneda. Kaareperes on, sest omal ajal ehitati see maja ju nelja rühma tarvis.

Lasteaia juhataja ütles, et tema süda on selles mõttes rahul, et Palamuse rühmade ja Kaarepere rühma lapsed on nüüd mänguvõimaluste poolest enam-vähem võrdses seisus.

“Palamuse lasteaiahoone õuele rajati avalik mänguväljak MTÜ Sokuturi eestvedamisel ja Maaelu Arengukava meetme 3.2 toetusel,” ütles Marika Merusk.  “Sellega oleme Eesti eri paikadest kohale sõitnud kolleegide ees juba viis aastat kekutada saanud ja enamiku neist ka heas mõttes kadedaks ajanud. Eriti hea meel on mul selle üle, et nagu Palamusel, on ka Kaarepere mänguväljakul olemas õuesõppeklass, mida saab kasutada üksiti välilavana. Seal võime tuleval suvel ära tähistada näiteks Kaarepere rühma 45. sünnipäeva.”

Oskus olla kannatlik

“Väliõppeklass annab ka küla suviste ürituste korraldamiseks uusi võimalusi,” kinnitas Kaarepere külaseltsi eestvedaja Helgi Kaeval, kes on ka kohaliku rahvamaja juhataja. “Elekter on seal olemas, nii et välilavana kasutamine on täiesti võimalik.”

Õhtuti kenasti valgustatud mänguväljakut on külaseltsi juhi sõnul juba niisamagi ilus vaadata, ent loomulikult on kõige toredam see, et lasteaia- ja külalastel on nüüd koht, kus turnida ja end muul viisil proovile panna.

“Tänapäeva laps on ju nutikas ega lepi palja kiigega. Ta tahab enamat,” arvas Helgi Kaeval. “Väljak on kavandatud nii, et ka lasteaialastest pisut suuremad seal mängida saaksid. Loodame, et ka jätkuprojektile lõpuks raha eraldatakse ning võitlus uue mänguväljaku eest saab võiduka lõpuni viidud.”

Küsimusele, mida mänguväljaku projekt talle kui külaseltsi juhile õpetas, vastas Helgi Kaeval:

“Õpetas seda, et tuleb väga kannatlik olla, sest mahukad projektid jäävad tihti venima, kuna neile eraldatakse ainult osa rahast. Ühest küljest on see arusaadav, sest ühegi fondi ja programmi rahakott pole põhjatu, ent samas ei saa ka ehitaja projekte lõputult poolitada. Oleme väga tänulikud vallavalitsusele, kes meie ettevõtmist igati toetas, ja Reelika Kivimurrule, kes projekti vedada aitas.” 

Kaarepere avalik mänguväljak

Asub Palamuse valla lasteaia Nukitsamees Kaarepere rühma hoone õues, ent on mõeldud kasutamiseks ka lasteaias mittekäivatele lastele.

Mänguväljaku rajamisel oli eestvedajaks Kaarepere külaselts. Rajatise projekteeris OÜ Matador Projekt ja ehitas OÜ Belander Grupp

Projekteerimine maksis 2760,98 eurot, ehitamine 35 887,64 eurot.

Leader-programm toetas mänguväljaku projekteerimist 1840,66 euro ja ehitamist 31 956 euroga.

Uuel väljakul on karussell, mängulinnak, kiikpink, vedru- ja rippkiiged, mängumaja, lauatennise välilaud ja väliõppeklass. Pimedal ajal on väljak valgustatud.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus