Kaalutud otsus ja koostöö pangaga teevad laenuvõtmise muretuks

Pikaajalise laenu puhul kulub laenumakse tasumisele sageli 30-40 protsenti pere igakuisest sissetulekust. Seega kui pere sissetulekud peaksid mingil põhjusel vähenema, võib laenumakse tasumine osutuda küllalt raskeks. Et raskustesse sattumist vältida, tuleks juba enne laenu võtmist hoolega läbi kaaluda, kui suur igakuine makse lubab normaalset igapäevaelu jätkata. Laen võetakse küllalt pikaks ajaks ning lahenduseks ei saa olla ajutiselt kitsama eelarvega toimetulemine.

Kui eluasemelaenu abil ostetakse uus elamispind, ei tohiks igakuist kohustust planeerides unustada ka uue eluaseme ülalpidamise kulusid. Kütte, vee, elektri jm püsikulud võivad senisega võrreldes oluliselt kasvada.

Laenukindlustus ei jäta makseraskustesse
Eluasemelaenude intressitase on meil praegu laenuvõtja jaoks väga soodne. Et intressimäär Eesti turul sõltub Euroopa rahaturu intressist Euriborist, tuleb siiski arvestada ka võimaliku intressitõusuga, mis võib suurendada laenumakset saja krooni või suurema laenu puhul ka suurema summa võrra.
Teiseks on soovitav läbi kaaluda, milliseks võivad teie sissetulekud kujuneda lähitulevikus. Kasuks tuleb, kui perel on ka sääste, mis aitavad ennast kindlana tunda näiteks töökohavahetuse vms korral.
Samuti annab perele kindlustunde, kui koos laenu võtmisega teha ka laenukindlustus, mis tagab selle, et kõige halvema juhtumise puhul pere peamise sissetulekuteenijaga ei satu pere makseraskustesse. Laenukindlustuse võtmisel koos laenuga saab pank pakkuda ka 0,2 protsendipunkti võrra soodsamat intressimäära.

Maksepuhkus aitab
Kui aga laenuperioodi jooksul siiski selgub, et lähikuudel pole laenumaksete tasumine jõukohane, tuleks kindlasti juba enne järgmise makse tähtaega ühendust võtta oma laenuhalduriga. Laenuhaldur aitab leida sobivaima variandi selle olukorra lahendamiseks. Võimalikud lahendused on järgmised.
Maksepuhkus laenu põhiosa maksetest, mille jooksul jätkatakse intressimaksete tasumist. Suurema laenu puhul aitab põhiosa maksepuhkus igakuist makset vähendada isegi mitme tuhande krooni võrra.
See on sobiv lahendus juhul, kui tegemist on sissetuleku ajutise vähenemisega. Näiteks ajal, kui üks pereliige vahetab töökohta. Sellisel juhul pakume maksepuhkust enamasti kuni 6 kuuks, vajadusel saab maksepuhkust pikendada.
Laenutähtaja pikendamine, mille abil igakuine maksekoormus väheneb. Näiteks kui 10 aastaks võetud 200 000-kroonise laenu tähtaega pikendada 20 aastani, väheneb igakuine makse ligikaudu tuhande krooni võrra (üle 2000 kroonilt ligi 1200 kroonile). Sellist lahendust tasub kaaluda siis, kui tegemist on sissetuleku püsiva vähenemisega.
Lapse sünni puhul saab võtta täielikku maksepuhkust kuni üheks aastaks. Sellise maksepuhkuse ajal ei tule maksta ei laenu põhiosa- ega intressimakseid. Laenu põhiosa tagasimaksetest saab maksepuhkust võtta kuni lapse 2-aastaseks saamiseni.
Kui on tegemist sissetuleku püsiva vähenemisega ning on selge, et abiks ei ole ka laenugraafiku ümbertegemine, tasub kaaluda laenuga ostetud korteri/maja vahetamist väiksema maksumusega eluaseme vastu. Kuna laenujääk ei ületa tavaliselt 70-75 protsenti laenuga soetatud vara hinnast, saab osa vara müügist saadavast rahast kasutada väiksema maksumusega eluaseme soetamiseks ning vajadusel võtta uue, senisest väiksema ja jõukohasema laenu.

Pangavahetusega kaasnevad kulud
Et laenuperiood on pikk, tekib sel ajal tihti soov ja vajadus eluaset renoveerida, juurdeehitusi teha vms ning selleks lisalaenu võtta. Seda saab teha samadel tingimustel, mis kehtivad kodulaenu võtmisel. Pangas, mille klient ollakse juba pikemat aega, pole enam vaja oma sissetulekuid tõestada ning asjaajamine on lihtne.
Kui soovitakse panka vahetada ja refinantseerida oma kinnisvara tagatisel võetud laen teise panga laenuga, kaasneb üsna palju paberitööd ning kulusid.
Üks olulisemaid kulusid on hüpoteegi ümbervormistamine notari juures, näiteks 200 000 kroonise laenu puhul kulub selleks peaaegu 1500 krooni. Kui laen soovitakse üle viia väga kiiresti, kaasneb ka lepingu ennetähtaegse lõpetamise kulu, millest saab hoiduda, kui teatada laenu tagastamisest kolm kuud ette. Koos pangavahetusega lisasummat taotledes on tavaliselt vaja ka uut kinnisvara hindamisakti.
Et intressitase on praegu kõigil pankadel üsna ühesugune, on tavaliselt kasulikum jääda oma kodupanga juurde nii esmakordsel kodulaenu võtmisel kui ka lisalaenu taotlemisel.

LY SAMMPERE
Hansapanga Jõgeva kontorite juhataja

blog comments powered by Disqus