Jüri Morozov: Me panustame inimestesse

?Eestis oleks mõttekas igale poole panustada, ja mitte ainult ehitusse, vaid eelkõige inimestesse,? arvab Saare vallavanem Jüri Morozov. Tulevane noorteküla jääb praeguse Voore küla piiridesse, kus lisaks põhikoolile on käe-jala juures ka lasteaed ja perearstipunkt.

Voore Noorteküla

Vallavanem Jüri Morozovi kinnitusel arenevad sündmused tundidega ja Voore Noorteküla vastu on juba huvi ilmutanud 24 Saare vallas või ümberkaudsetes valdades elavat noort, kelle vanus jääb 19 ja 23 eluaasta vahele. Maa-alale, kuhu vald kavandab detailplaneeringut, tulevad kinnistud pindalaga 1500 kuni 2000 ruutmeetrit. Ja et see on juba 100% hõivatud, asub Saare vallavalitsus detailplaneeringu algatamiseks läbi rääkima ka teiste kinnistute omanikega.

Morozov rääkis Vooremaale, et juba ökopaisjärve taastamise ja reostuse likvideerimise keskkonnaprojekti kavandades mõtles ta sellele, et see koht muutub väärtuslikuks ja atraktiivseks ka elupaigana.

?Kõigepealt on see elukeskkond seal juba korrastatud, tulevane külaosa asub järve kaldal, veele nii lähedal, kui keskkonna kaitsetsoonid lubavad. Kuna tegemist on noorte peredega, on oluline, et lähedal on kool ja lasteaed, perearstipunkt ja muu eluks vajalik. Ma usun, et see paik on piirkonna kasvukeskus ja hea elamiskoht tulevikus,? ütles Morozov.

Idee ökojärve äärde noorteküla rajada hakkas idanema augustis, esimene tõsine nõupidamine oli 4. detsembril, mil kogunes 15 uue kodu rajamisest huvitatud noort ja tänaseks on nendega liitunud veel kaks.

Ehitama nii ruttu kui võimalik

?Kui ma augustis olin rääkinud mõne Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse noorega, siis möödunud nädalal pöördus täiesti iseseisvalt minu poole noorte esindaja Siim Kolk, väites, et tal on koos kaheksa inimest, kes tahaksid Saare valda oma kodu rajada. Need on kõik noored mehed, kes töötavad ehitusel ja käivad Tartus tööl,? rääkis Morozov.

Kui noored on nõus ehitusega nii ruttu kui võimalik pihta hakkama ja vallavanem on lubanud õla alla panna tehnilise infrastruktuuri arendamisega, siis samas on oodata sedagi, et üks eraettevõtja asub suvel Voorele veesuusakeskust ehitama.

?Konkreetselt noortekülale on vaja rajada teedevõrk ning sisse tuua vesi ja kanalisatsioon, elektriliin, tänavavalgustus ja internetiühendus,? lubas Morozov. Vallavalitsuses hakatakse koostama detailplaneeringu lähteülesannet, et noored saaksid seejärel asuda oma jõu ja kuludega maju ehitama.

Vallavanema kinnitusel on kokku lepitud, et majad tulevad kuni kahekordsed. Mõnel noorel on projekt juba käes, nädala jooksul esitavad aga kõik tänased huvilised oma esialgse versiooni. ?Majad ei tule kindlasti päris ühesugused, vaid igaüks valib endale sobiva projekti,? ütles ta.

Via Hanseatica kui tuiksoon

Morozov kritiseerib, et regionaalprogrammid sageli ei toimi, sest väikeste valdade projekte rahastatakse võrdsetel alustel suurte linnadega. Kuigi Saare valla projekt konkureerib samal tasemel Tallinna või Tartu projektiga, loodab vallavanem infrastruktuuri väljaarendamisel jätkuvalt riigi ja tugifondide abile.

?Kindlasti pöördume ka pankade poole, et nad oleksid valmis noorteprojekti toetama,? kinnitas Morozov.

?Siin on endine Põhja-Tartumaa, see on kohalike tunnetuslik hinnang, mida toetab ajalooline mälu,? ütles Morozov. Tema sõnul kasvatab Tartu mõju Saare valda oluliselt.

?Meie arengu tuiksoon on kahtlemata Jõhvi-Tartu maantee ehk Via Hanseatica, meie arendustegelased tegelevad sellega aktiivselt nii täna kui tulevikus ja liialdamata võib ütelda, et see tuiksoon hakkab meie piirkonda toitma,? selgitas Morozov.

?Rääkides noortega Tartus tööl käimisest, tuleb välja, et see on muutunud juba igapäevarutiiniks. Voorelt Tartusse saab ju kiireminigi tööle kui Viimsist Tallinna,? rääkis vallavanem, lootes samas, et ka Voore puhkeala ise hakkab tulevikus tööd pakkuma. Vaba potentsiaali on Voorel Morozovi sõnul küllalt.

Noored on tänulikud

Siim Kolk ja tema mõttekaaslased käivad kõik tööl Tartus, moodustades tulevase noorteküla seltskonnast lõviosa. Nende majadki tulevad üsna sarnased, kuigi vallavanem täpselt ühesuguste elamute ehitamist ei poolda.

Kolk on Saare vallast pärit ja peab loomulikuks, et omad inimesed seal ikka edasi elavad. Juba augustis leidis ta kolm mõttekaaslast ning hiljem veel teisigi tuttavaid lisaks. Voore noorteküla kasuks kõneleb ikka ja jälle soodne asukoht ? vaid poole sõidutunni kaugusel Tartust.

MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus projektijuht Triin Pärsim ütles Vooremaale, et selline ettevõtmine ühe kohaliku omavalitsuse poolt on äärmiselt tänuväärne. ?Ma pole ainuke, kes on pikka aega otsinud võimalust asuda elama looduskaunisse kohta, kus on rahulik ja vaikne. Selle projekti vastu on noortel tekkinud väga suur huvi,? kinnitas Pärsim.

Omavalitsuse jaoks on see aga Pärsini sõnul mõjuv hoob elanike väljarände takistamiseks, sest tegemist on peamiselt peredega, kus mehed käivad väljaspool koduvalda tööl.

Noorte arvates võiksid mitmed teisedki omavalitsused Saare vallalt eeskuju võtta.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus