JOKK-skeem Jõgeva vallas surus ENVEKO jagunemise läbi

Neljapäeval toimunud erakorralisel Jõgeva vallavolikogu istungil arutati eelmisel korral vaetud Kuremaa ENVEKO AS teemat uuesti. Seekord surus vallavalitsuses tehtud vangerdus eelnõu jõuga läbi.


OÜ Torma Soojuse ja AS Kuremaa ENVEKO jagunemist ja restruktureerimist OÜ-sse Jõgeva Veevärk arutati läinud aasta 27. detsembril toimunud vallavolikogu istungil. Toona jäi eelnõu vastu võtmata, sest koalitsioon ei saanud vajalikku 14 häält kokku. Siis hääletasid 13 saadikut eelnõu poolt, 8 vastu ning üks jäi erapooletuks. Kusjuures oma poolthääle andsid ka Väino Ling, kes toona kuulus ENVEKO nõukogusse ning Matti Tsahkna, kes töötab ettevõttes projektijuhina. Marek Saksing, kes samuti kuulus ENVEKO nõukogusse, taandas end hääletuselt. Sama oleks pidanud tegema ka Ling ja Tsahkna.

Kuid just hääletuselt taandunud Saksingu hääl oleks koalitsiooni päästnud ning vajalikud hääled kokku andnud.

Vangerdus kolm päeva varem

Ilmselt oli see põhjuseks, miks otsustas vallavalitsus selle nädala esmaspäeval ehk vaid kolm päeva enne vallavolikogu erakorralist kogunemist oma istungil tagasi kutsuda senise AS Kuremaa ENVEKO nõukogu, kuhu kuulusid lisaks Lingile ja Saksingule ka Urmas Vasemägi, Vello Lukk ja volikogu liige Andrei Fedossovski. Kõigi eelduste kohaselt pidi järsk vangerdus andma volikogus kolm vajalikku häält, et vältida eelnõu uuesti läbikukkumist.

Uuteks ENVEKO nõukogu liikmeteks määrati Mati Kepp, Urmas Astel ja Marek Mardimäe. Selline vangerdus tekitas küsimusi ka volikogu liikmetes.

„Aluseks on ühinemisleping ja samuti augustikuu volikogu otsus. Nüüd on vaja kinnitada need ühinemislepingud, mis notari juures sõlmitud,“ sõnas Jõgeva abivallavanem ja värskelt ENVEKO nõukogusse kuuluv Mati Kepp alustuseks volikogule.

„Kui volikogu pole tänaseni sellist otsust teinud, aga notari juures on tehingud tehtud ja inimestele vallalehes kirjutatud, siis kuidas on võimalik, et volikogu otsust pole, aga eelnevad protsessid on tehtud?“ küsis Aivar Kokk.

Kõik on seaduse järgi

Läinud aasta viimases Jõgeva Valla Teatajas kirjutatigi, et Jõgeva Veevärk hakkab uuest aastast pakkuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust lisaks Jõgeva linnale ka endise Jõgeva valla ja Torma valla piirkonnas. Kusjuures selgub, et enne volikogu vastavat otsust on vallalehes märgitud, et alates selle aasta 1. jaanuarist pakub Jõgeva Veevärk juba teenust.

Abivallavanem põhjendas tegu sellega, et seaduse järgi sõlmivadki kommunaalfirmad notari juures lepingu, mille alusel ongi volikogu laual eelnõu. „Kõik on seaduse järgi, mingit vastuolu siin seaduslikult ei ole,“ kinnitas Kepp.

Värskelt Terje Rudissaare asemel volikokku tulnud Valdi Reinas märkis, et eelnõus on kirjas, et ENVEKO nõukogu on oma arvamuse andnud. „Kolm päeva tagasi kutsuti äkki nõukogu tagasi, kas uus nõukogu on selle arvamusega nõus? Millised on argumendid nõukogu tagasi kutsumiseks? On kahtlus, et need on kolme hääle saamiseks volikogus,“ märkis Reinas.

Abivallavanem Mati Kepp ei lükanud Reinase väidet ümber. „Siin midagi seadusevastast ei ole ja see õigus on vallavalitsusel olemas. Selleks, et erinevaid arusaamu mitte võimendada, siis see oligi tehtud selleks, et kellelgi poleks kahtlusi, kas volikogu liikmed, kes ka ENVEKO nõukogusse kuuluvad, võivad hääletada või mitte. Meil on olemas juristi arvamus, et kuna volikogu liikmed, kes ka nõukogus on, täidavad valla antud ülesandeid ja kellelgi isiklikult osanike teemal asju ei ole, siis ei ole vastuolu,“ kinnitas Kepp, lisades, et tehtud vangerdus oligi selleks, et „kellelgi poleks ütlemist“.

Äriregister ei loe

„Palun äriregistri väljavõtteid, et uue nõukogu liikmed on kinnitatud. Vallavalituses võib otsuseid alati teha, aga äriregistri otsus on see, mis ka paberil kehtib. Kui äriregistris pole muudatusi tehtud, siis pole miski kindel. Notari juures on käidud ja ettevõtted on ühendatud ilma, et volikogu oleks seda teadnud ja otsuse teinud. Vallalehes on kirjas, et inimesed peaksid juba uue ettevõtte juurde minema,“ sõnas Aivar Kokk.

Abivallavanem vastas, et eelmised nõukogu liikmed kutsuti tagasi vastavalt äriseadustikule, mis ütleb, et nõukogu volitused jõustuvad otsuse tegemise hetkel, mitte äriregistrisse kandmisel. „Äriregister on selles osas informatiivse toimega, mis kajastab juba tehtud ja jõustunud otsuseid,“ vahendas Kepp juristi kirja.

„Mitu kuud varem tegi samasuguse taotluse hakata vee-ettevõtjaks ka Emajõe Veevärk, mis oleks meie 14 000 inimesel teinud kuupmeetri 30 senti odavamaks. Kes, millal ja millistele analüüsidele tuginedes otsustas, et eelistatakse Jõgeva Veevärki?“ küsis Valdi Reinas. Mati Kepp viitas vastuses ühinemislepingule, kus on kirjas, millised ettevõtted ühendatakse.

Ühinemislepingus on tõesti kirjas, et ühinenud omavalitsuses, välja arvatud Palamuse piirkonnas on ühine ühisveevarustusega ja –kanalisatsiooniga ning kommunaalteenustega tegelev ettevõte, mis tagab ühtse teenusepakkumise. Siinkohal pole ühtegi viidet ei Torma Soojusele, Kuremaa ENVEKO-le või ühinenud ettevõttele.

Ka lepingu lisas kolm, mis annab ülevaate investeeringutest aastatel 2017–2021 on märgitud ühisveevärgi ja kanalisatsioonile minev summa 950 000 eurot, millest omaosaluse  moodustab 142 500 eurot.

„Kes meil täna Jõgeva vallas veeteenust osutab?“ küsis Raul Soodla. „Augustikuu volikogu otsusega anti vallavalitsusele õigus, et tehakse notari juures kommunaalfirmadega need lepingud. Tänane otsus kinnitab ka nende ühinemise,“ vastas Kepp ja lisas, et detsembrikuu eest makstud summad lähevad endistele ühendatud firmadele, jaanuarist hakkavad kehtima uue vee-ettevõtja õigused.

„Kuidas mõjutab muudatus teenuse tarbijaid?“ küsis Priit Põdra. Sellele vastas Jõgeva Veevärgi juhatuse liige Kalle Pint, kes kinnitas, et liitumislepingus pole reguleeritud veeteenuse hindasid. „Need jäävad täna selliseks nagu nad on. Jõgeva linnas ja Jõgeva alevikus on veeteenuse hinnad kehtestatud konkurentsiameti kooskõlastuse alusel. Endise Torma valla ja endise Jõgeva valla teistes piirkondades, välja arvatud Jõgeva alevikus, kehtivad vastavate vallavalitsuste kehtestatud hinnad. Torma vallas on see aastast 2016 ja Jõgeva vallas aastast 2013. Saan öelda, et aastal 2019 hinnamuutusi ei tule. Mis kujul ja kas üldse need tulevad aastal 2020, saab öelda selle aasta jooksul,“ kinnitas Pint.

Vallavolikogu ees olnud eelnõu võeti vastu napi 15 poolthäälega. Kui vallavalitsus poleks vangerdust teinud, oleks hääletamisest pidanud loobuma Marek Saksing ja Väino Ling, mis oleks eelnõu taas läbi kukutanud. Eelnõu vastu oli 9 ning üks liige jättis hääletamata.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus