Jõgevamaa Vapimärgi pälvib Airi Rütter

Täna Jõgeva kultuurikeskuses peetaval traditsioonilisel pidulikul vastuvõtul annavad Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg Jõgevamaa Vapimärgi üle pikaajalisele kultuuritöö eestvedajale, folklooripärandi hoidjale ja tutvustajale Airi Rütterile.

Jõgevamaa kõrgeima tunnustuse pälviv Airi Rütter alustas meie maakonnas kultuuritööd 1973. aasta 15. juulist. Ta oli 2013. aasta sügiseni Jõgeva kultuurikeskuse juhataja, saanud tuntuks folklooriseltsi Jõgevahe Pere eestvedajana ja esimese naiste tantsupeo idee autori ja korraldajana.

“Olen tänulik, et minu neljakümneaastast tegutsemist kultuurielus hinnatakse väärikalt, ” kõneles ta. “Praegu olen pensionär, viimased kuud on kulunud võitlusele haigusega. Heatasemelise ravi ja hoolitsuse eest tänan Jõgeva haigla kollektiivi, eriti arste Vilve Vendi ja Merike Raidmaad ning meditsiiniõde Kaja Luike. Olen jätkuvalt seotud ka meelistegevusega: mullu sain mentoriks ja korraldan koolitusi rahvatantsuõpetajatele,” lisas ta. 

Maakonna kuldristid põllumeestele

Jõgevamaa Kuldristiga autasustatakse täna kahte põllumajandusjuhti. “Mul on hea meel, et olen saanud teha tööd nii, et seda on märgatud. Rõõmu teevad ka meie kandi haritud põllud ja et meil on võimalik tööd anda kuuekümne seitsmele inimesele,” rääkis Puurmani põllumajandusühistu tegevjuht Arvi Kink. “Püüan võimalikult hästi teha oma igapäevatööd. Tunnustus ja tähelepanu pole muidugi peaeesmärk, kuid mõistagi on meeldiv, kui sinu ja su kaastöötajate tegemisi edukateks peetakse, ” ütles Ahti Kalde, kes tegutseb Sadalas ettevõtjana 1999. aastast.  

Tunnustus kogu piirkonnale

Jõgevamaa Kuldristi pälvib teiste hulgas ka Palamuse vallavanem Urmas Astel. Ta tunnistas, et mõtles autasust kuuldes nagu Toots, kui Teele teda kosis, et kui see nali ei ole, siis on see päris kena nali. “Olen püüdnud teha oma tööd, nagu oskan ja suudan. Loomulikult olen südamest tänulik kõigile, kes tunnustamiseks ettepaneku ja otsuse tegid.”

Jõgevamaa Hõbemärgi saab omavalitsusjuhtidest Kasepää vallavolikogu esimees Aivar Anijago, kes peab tunnustamist kogu Peipsi-äärse piirkonna väärtustamiseks. “Kasepää vallas on praegu kõige olulisem töökohtade säilitamine ja uute loomine ning nüüdisaegse veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine.” 

Laps tahab teada saada

Põltsamaa lasteaia “Tõruke” juht Helje Tamme sai tunnustamisest Jõgevamaa Kuldristiga teada keset tööpäeva. “25. veebruari hommikul on meil lasteaias iseseisvuspäevale pühendatud kokkusaamine ja siis jagan Kuldristi saamisega seotud rõõme ka laste ja töötajatega,” lubas ta. Jõgevamaa Hõberisti saav Siimusti lasteaed-algkooli lasteaiaõpetaja Malle Arnek toonitas, et lastega töötamisel on oluline – laps ei taha ainult teada, vaid ka teada saada.“Minu peres on kolm täiskasvanud last, kes ka ise lastega tegelevad. Samuti on suureks kasvanud kolm ja veel sirgumas kolm kasulast,” rääkis ta.

“Meedikute tunnustamine on oluline. On hea meel, et sain selle au osaliseks. Eriti kalliks pean aga patsientide tänu,” ütles Jõgevamaa Hõberistiga tunnustatud Maie Einberg, kes töötas kolmkümmend kaheksa aastat jaoskonna- ja perearstina Palamusel ning tuli aastal 2010 perearstiks Puurmanisse. Vali Pressi juhataja Heikki Soom peab temale antavat Jõgevamaa Hõberisti tunnustuseks firmale, mis annab välja kevadel 20. sünnipäeva tähistavat ajalehte Vali Uudised.

Jõgevamaa Hõberistiga autasustatavat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskoppi Andres Põderit seob meie maakonnaga jõulurahu väljakuulutamine kogu rahvale Jõgeva linnas. “Nii olen saanud kaasa aidata Jõgevamaa laialdasemale tuntuks saamisele. Soovin, et Jõgevamaal jätkuks ka edaspidi tugevat koostöövalmidust koguduste, maavalitsuse, omavalitsuste ning teiste asutuste ja organisatsioonide vahel.” 

Igas vallas oma kombed

Jõgeva vald tänavu uusi aukodanikke ei nimeta, küll aga tunnustab vabariigi aastapäeva puhul kaht inimest preemiaga elutöö eest. Nimetatakse ka aasta tegija. Tiitlite saajad avalikustatakse homme õhtul Kuremaa lossis toimuval vastuvõtul.

Torma vallas tunnustatakse tublimaid valla auraha või tänukirjaga.

“Aurahasid me tänavu välja ei anna, ent see-eest peame tänukirjaga meeles tavalisest suuremat seltskonda inimesi. Nende hulgas on haridus-, kultuuri-, spordi- ja seltsielu eestvedajaid ning sotsiaal- ja noorsoovaldkonna edendajaid. Traditsiooniliselt saavad tänukirja valla mulluse kauni kodu konkursi paremad,” ütles Torma vallavanem Triin Pärsim.

Saare vallal on kombeks oma tublimaid tunnustada mitte vabariigi, vaid valla aastapäeval, mida tähistatakse rukkimaarjapäeva paiku ehk augusti keskel.

Ka Mustvee linn tunnustab tublimaid alati linna sünnipäeval juulis.

RIINA MÄGI

Maakond ja omavalitsused tunnustavad

Jõgevamaa vapimärk

Airi Rütter

Jõgevamaa Kuldrist
Helje Tamme – Põltsamaa lasteaia “Tõruke” direktor
Arvi Kink – Puurmani Põllumajandusühistu tegevdirektor ja juhatuse liige

Urmas Astel – Palamuse vallavanem
Ahti Kalde – OÜ Sadala Piim omanik, OÜ Sadala Agro, Sawmill of Sadala OÜ ja OÜ Virumaa Viljad juhatuse liige
Jõgevamaa Hõberist
Malle Arnek – Siimusti lasteaed-algkooli lasteaiaõpetaja
Maie Einberg – Puurmani valla perearst
Aivar Anijago – Kasepää vallavolikogu esimees
Heikki Soom – Osaühingu Vali Press asutaja
Andres Põder – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop
Konkursi “Jõgevamaa Tunnustab 2013” laureaadid:

Jõgevamaa Aasta Tegu 2013 – Jõgevamaa Gümnaasium
Jõgevamaa Hea Investor 2013 – AS Scanola Baltic uue tehase käivitamine
Jõgevamaa Hea Ettevõte 2013 – Sihtasutus Jõgeva Haigla
Jõgevamaa Hea Põllumajandusettevõte 2013 – Tani talu OÜ
Jõgevamaa Hea Turismitegija 2013 – Sergei Jerjomin

Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2013
MTÜ Kaldapiäskesed, Ranna rahvamaja renoveerimine
Sander Maasing, I Jõgeva Rattaralli korraldamine
Aarne Neimann, Torma valla spordielu edendamine
Margus Oro, erinevate eluvaldkondade toetamine Põltsamaa piirkonnas
Jõgevamaa Hea Keskkonna Tegu 2013 – Põltsamaa linnavalitsus

Jõgeva linn

Jõgeva teenetemärk – Viktor Svjatõšev

Jõgeva aumärk – Maija-Liisa Stal, Ralf Kask, Meelis Pauklin, Kalle Küttis, Mare Suviste, Kalev Ilves, Sergei Jerjomin

Aukirjad – Gennadi Lapin, Johannes Haav, Eevi Maiste, Maire Baida, Helle Kajaste, Kaja Pärn, Hele Kull

Tänukirjad – Eha Lohk, Inga Reinumägi, Imre Mihhailov, Janek Varblas, Sander Maasing, Janek Pärtelpoeg, Hannes Nigulas

Aasta Tegu 2013

AS Eraküte – Jõgeva katlamaja rekonstrueerimise ja hakkepuidukatla soetamise eest; Jõgeva Spordiklubi Tähe – Jõgeva saalihoki meeste võistkonna saavutatud 2. koha eest Euroopa Saalihoki Karikavõistlustel; Jõgevamaa Gümnaasium – gümnaasiumi õppehoone rekonstrueerimise ja kooli tegevuse alustamise eest.

Jõgeva vald

Ei avalikusta enne pühapäeva

Pala vald

Aukodanik Jüri Põld

Palamuse

Aukodanik Arvo Kruusement

Pajusi vald

Aukodanik Elvi Roosimaa, Endel Viidebaum
Teenetemärk Kari Juhani Hätönen, Milvi Lepik

Põltsamaa linn

Aukodanik Tiit Kulu

Puurmani vald

Aukodanik Arvo Pennonen

Tabivere vald

Valla teenetemärk – ettevõtja, OÜ Same juhataja Tarmo Tein

Eesti metsanduse edendaja, Elistvere loomapargi rajaja Kaupo Ilmet

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus