Jõgevamaa töötud saavad 8,21 miljonit euroabi

Projekti eestvedajaks on mittetulundusühing Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus, teatas tööturuamet. Projekti kestus on 26 kuud, projekti kogumaksumus on 8,21 miljonit krooni. Projektis osaleb 213 töötut. Projekti rakenduspiirkond on Jõgeva maakond.

Jõgeva maakonnas on töötuse määr Statistikaameti 2003. aasta andmetel 15,8 protsenti, piirkonniti isegi kõrgem. Töötutest põhilise osa moodustavad pikaajalised töötud ja heitunud inimesed, kes olid peamiselt pankrotistunud või likvideeritud põllumajandusettevõtete töötajad. Inimesed on jäänud pikemat aega eemale töökeskkonnast

Olukorra parandamiseks on vajalik kaua tööturult eemal olnud inimesed tagasi tööturule tuua läbi nõustamiste ning koolituste. Kohalikul tasandil on kergem leida inimesi, kes ei ole abi otsimiseks pöördunud Tööhõiveameti või vallavalitsuse poole.

Praktika näitab, et heitunud inimestel on lihtsam pöörduda murega tugiisiku poole kui usaldada riigiametnikku. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on Euroopa Liidu struktuurifond, mille eesmärgiks on tööhõive tõstmine läbi inimressursi arendamise.

Meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” üldine eesmärk on töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja tõhusam ennetamine ja leevendamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Meetmes 1.3 on kogu toetuste maht Euroopa Sotsiaalfondist 2004 – 2006. aastal kokku 413,6 miljonit krooni. Eesti riik peab panustama 104 miljonit krooni.
Praegu kestab kuni 28. oktoobrini Tööturuametis teine ESF taotlusvoor. Lisainfot projektitaotluste kohta saab
www.tta.ee/esf
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus