Jõgevamaa Tööhõiveametil on uus direktor

 Jõgevamaa Tööhõiveameti senine direktor Anneli Lääne asus tööle sotsiaalministeeriumi tööturuosakonna peaspetsialisti ametikohale. Tööturuamet edutas Jõgevamaa Tööhõiveameti direktori kohusetäitjaks Helen Manguse, kes alates 2000. aastast töötas samas asutuses koolitus- ja ettevõtluskonsultandina. Helen Manguse õpib Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kolmandal kursusel.

“Maakonna tööhõiveameti juhtimisel pean oluliseks tugevdada koostööd nii kohalike tööandjate kui ka omavalitsustega. On oluline, et tööotsijatel oleks informatsioon igast vabast või loodavast töökohast,” lausus Manguse.
Praegu töötab Jõgevamaa Tööhõiveametis kümme inimest. Alates sügisest lisanduvad neile projektijuht, kes tegeleb Euroopa Liidu sotsiaalfondide projektide kirjutamisega, ja konsultant, kelle tegevusvaldkonnaks on töövahendus töötute ja tööandjate vahel. Veel töötab tööhõiveametis koolitus-ja ettevõtlusspetsialistina Ive Ilves.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus