Jõgevamaa sai juurde üle kolmekümne giidioskusega inimese

Sihtasutuse ülesandeks jäi kirjutada vastav projekt ja leida rahastamise allikas. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas projekti 67 000 krooniga, osalejad ise tasusid kümme protsenti kursuse maksumusest ehk 700 krooni. Ettevõtluskonsultandi ning kursuse eest vastutanud Kajar Lemberi sõnul oli huvi giidinduse vastu üsna suur, kursusel alustas õppimist 35 tulevast giidi. Lõputöö, mille iga kursusel osaleja pidi koostama mõne Jõgevamaa turismiobjekti kohta, esitas 31 inimest ning neljalt seda veel oodatakse.

Põhjalikud tööd

Lemberi sõnul olid lõputööd väga põhjalikud, inimesed olid asja tõsiselt võtnud, koduloolist materjali oli kogutud nii kohalikelt inimestelt, kirjandusest ja arhiividest, giidiks pürgijad olid keskendunud väga erinevatele objektidele ja piirkondadele. Giidikursuse lõputööde kaitsmine toimus looduslikult kaunis kohas ? Aarde Villas, mis asub Peipsi järve kaldal.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, samuti Palamuse Turismiinfopunkti ning Jõgeva maakonna koduleheküljele pannakse üles info värskete giidide kohta: kontaktandmed ja seegi, millises piirkonnas nad giiditeenust osutavad ja millises keeles suudavad ekskursiooni läbi viia.

“Kindlasti on üks lootusi, et kursuse lõpetanud hakkavad ettevõtjana giiditeenust osutama,” ütles Kajar Lember. Jätkuprojekti raames peaks järgmise aasta esimesel poolel ilmuma ka Jõgevamaa turismiobjekte tutvustav raamat, kus trükitakse ära ka suurem osa kursuslaste poolt koostatud lõputöid.

Põltsamaal asuva OÜ Joosti aiandi omanik ja tegevjuht Rein Joost ütles, et tema jaoks oli kursus väga kasulik. Ta sai teada, kuidas giid peab riietuma, kuidas ennast tutvustama, kuidas ettekande üles ehitama. Tore oli tema sõnul ka see, et loodusobjektidest sai väga hea ja selge pildi. Joosti sõnul sai ta teadmisi sellest, kuidas võtta vastu välisturisti, samuti sellest, milliseid vigu kiputakse giiditöös tegema. Tunnistus ei olnud Rein Joosti jaoks kõige olulisem, tähtsam oli saada teada, kuidas ja mida turistidele rääkida, kuidas selleks aega ratsionaalselt kulutada.

Joosti sõnul selgus lõputöid kaitstes, et tegelikult on väga vähestel giidiks pürgijatel piisavalt hea ja sorav jutustamisoskus. “Giid on ju tegelikult mingi objekti, küla või mõisa esindaja,” arvas Joost. Tema sõnul käib Põltsamaa roosiaias palju külalisi, isegi kuni 7000 turisti aastas, kelle hulka ei ole arvatud kohalike inimesi ja perekonniti käijaid. Põltsamaa roosiaia kohta on kogutud palju materjali, kuid selle rahvalikku, elavat ja huvitavat esitlusviisi on palju raskem omandada.

Palju kasulikke näpunäiteid

Eesti külade ja väikelinnade liikumise Kodukant Jõgevamaa koordinaatori Pille Tuti sõnul on giiditöö oskused väga vajalikud, tema sõnul on igal külal, külaseltsil ja seltsingul oluline, et seda atraktiivselt tutvustada. Giidikursusel anti tugevapõhjaline alus selle töö tegemiseks, lahati põhjalikult, kes on giid. Räägiti põhilistest töönõuetest, samuti sellest, kuidas käituda välisturistide ja lastega. Hea oli ka see, et teooria oli seotud praktikaga. Kursuse raames olid organiseeritud väljasõidud maakonna erinevatesse piirkondadesse. Väga hea oli Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektori Helju Sihveri ettekanne, see andis kätte viidad mis ei ole seotud minu kodukohaga.

Pille Tutt ütles, et kuigi koolitusele ei läinud ta paberi pärast, andis see ometi juurde enesekindlust. Kodukandi ühenduse poolt on käimas sarnane projekt, see annab enesekindlust.

Ligi kolm kuud kestnud giidikursustel anti ülevaade Eesti ja Jõgevamaa turismi hetkeseisust, Jõgevamaa loodus- ja turismiobjektidest, samuti nende kohta avaldatud trükistest, atraktiivsematesse turismipiirkondadesse toimusid ka bussiekskursioonid. Ülevaade anti ka giidindusega seonduvast. Osalejad õppisid, kuidas giid peab käituma ning milliseid probleeme võib selles töös ette tulla, milline on giidide kutsestandard, samuti õpetati esmaabivõtteid ning füüsilisest isikust ettevõtjana ehk FIEna tegutsemise põhitõdesid. Olulise osa moodustasid ka Jõgevamaa legendide, majanduse, muusikute, avaliku elu tegelaste, ajaloo ja muu sellisega tutvumine, mis taustinformatsioonina võib giiditöös kasuks tulla.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus