Jõgevamaa sädeinimeseks tunnistati Kalli Kadastik

Möödunud reedel Puurmani lossis peetud kodanikunädala tunnustamisõhtul pälvis maakonna sädeinimese tiitli Kamari haridusseltsi esimees Kalli Kadastik.


Kamari haridusseltsi juhi sõnul on see tunnustus 17 aasta pikkuse töö eest, mil ta seltsi on vedanud.

Kalli Kadastiku kinnitusel oli ilmselt üks olulistest põhjustest, miks ta Kamari haridusseltsi eestvedajate hulka sattus, tema töökoht lasteaia ja kooli kokana. Ajal mil seltsi asutamise plaane peeti, polnud veel piisavalt suurt ning kena kooskäimise kohta nagu see praeguse Kamari seltsimaja näol olemas on. Külaelu eestvedajad kogunesid sööklasse, kus Kalli Kadastik nende võõrustajaks oli.

Kalli sattus Kamarisse 1997. aastal ja juba aasta hiljem teoks saanud külapäeval oli ka tema üheks eestvedajatest. Seltsi asutamist plaaniti tollal koos Kamari elaniku Ines Kuusega, kes meenutas, kuidas eelmise Eesti Vabariigi ajal Kamaris rahvaharidusselts oli tegutsenud.

Lisaks külaelu tulevikuplaanide üle arutlejatele käisid kooli sööklas koos siis veel tulevase Kamari naisansambli liikmed ning seal harjutati ka näitemängu.

Ka Kamari haridusseltsi loomise idee pakkus Kalli Kadastikule välja Ines Kuusk, kes tõi näiteks juba mitmel pool mujal tegutsema asunud külaseltse. Põltsamaa vallavalitsuses asus siis ametisse Kalli Kadastiku tütar Pirkko Kadastik, kes seltsi asutamisele nõu ja jõuga kaasa aitas. Kalli sõnul päädis haridusseltsi loomise tegevuses kaasalöömine sellega, et ta valiti 1999. aastal Kamari haridusseltsi esimeheks. Lisaks haridusseltsi juhtimisele jätkus Kallil aega ja energiat hakata juhendama ka Kamari noorkotkaid ja kodutütreid.

Tal on oluline roll selleski, et 2005. aastal pälvis Kamari küla Eesti parima küla tiitli, millele aasta varem eelnes Kamari tunnistamine Jõgeva maakonna parimaks külaks.

Kalli Kadastik osutus Kamari haridusseltsi juhina sedavõrd populaarseks, et valiti mitmeid aastaid järjest seltsi esimeheks tagasi. Mingil hetkel hakati esimeest küll üle kolme aasta valima, ent persoon on ikka samaks jäänud.

Lisaks külaseltsi asutamisel kaasa löömisele tegutses Kalli Kadastik varem ka Jõgevamaa Kodukandi juhatuse liikmena. Ta peab igapäevase seltsi juhtimise kõrval väga oluliseks Kamari haridusseltsi ja Kamari külaelu jäädvustamist kirjasõnas ja fotodel. Mitmed Kamari külaelu kohta välja antud raamatud, ajalehed, voldikud on selle kinnituseks, et küla ajalugu tulevaste põlvede jaoks tõepoolest kirja on pandud ning fotodel jäädvustatud.

Iga viie aasta järel on välja antud Kamari külaelu kajastav ajaleht. Kallil on oma roll täita kuuel aastal peetud Kamari veetrallil.

Kalli Kadastiku sõnul on väga tore tunnustatud saada, sest see lisab hoogu juurde uute tegevuste korraldamiseks ja külaelu eestvedamiseks. Tunnustuse osaliseks saanuna tunneb ta, et tema tööväline tegevus, millele ta suure osa oma vabast ajast pühendab, pole tähtis mitte ainult tema ja haridusseltsi liikmete ning Kamari rahva jaoks, vaid seda on märgatud ja hinnatud ka hoopis kaugemal tema praegusest kodukülast.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus