Jõgevamaa Fantaasiarikkad Noored – uus mittetulundusühing

Praeguseks on jõutud lõpukorrale ka ühingu moodustamise formaalse poolega. Eeloleval laupäeval aga kogunetakse üldkoosolekule ja siis pannakse juba paika lähema ja kaugema aja plaanid.

Grupp aktiviste oli ühingu moodustamise mõttega juba mõnda aega varem ringi käinud, kuid juulikuu lõpus Voorel peetud fantaasialaager pani asjad lõplikult paika. Sealt saadi tõuget ja julgust ühingu moodustamine konkreetselt käsile võtta.

Koos on toekam ja huvitavam

Augustikuus valisid kokkutulnud noored tulevasele ühingule kolmeliikmelise juhatuse. Kinnise hääletuse tulemusena osutusid valituiks Endre Varik, Maria Lippur ja Ingrit Persmann. Nemad kolmekesi on ka uue ühingu asutajaliikmed. Tuumikgruppi kuulusid peale Maria, Ingriti ja Endre ka Riiko ja Raiko Hansen. Viiekesi korraldasid ja koordineerisid nad ka suvise fantaasialaagri tegevust.

Ühing hakkab koos käima Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ruumides. Koda on andnud ka ühingu loomiseks vajamineva algkapitali, juriidilist abi aga saadakse maavalitsuselt. Peamiste eesmärkidena nähakse ette sotsiaalsete ja teeninduslike küsimuste aktiivset lahendamist, mille nimel üritatakse luua optimaalseid tingimusi puuetega noorte meditsiiniliseks teenindamiseks, tööks, väljaõppeks, puhkuseks ja aktiivseks osalemiseks ühiskondlikus elus. Ühtlasi tahetakse kujundada ühiskonna mõistvat suhtumist puuetega noortesse ja nende probleemidesse. Edaspidi loodetakse leida koostöövõimalusi samalaadsete mittetulundusühingute ja -liitudega ning muude ühenduste ja organisatsioonidega, samuti teha koostööd riigi- ja omavalitsusasutustega.

Nime Jõgevamaa Fantaasiarikkad Noored pakkus ühingule välja noorim liige Kai Kabin. Et noored on aktiivsed ja fantaasiat jätkub lõputult, seda tõestasid ilmekalt suvised laagripäevadki. Igaüks võib ju omaette kuitahes tubli, andekas ja leidlik olla, koos tegutseda on aga märksa toekam ja huvitavam.

Endre Varikut peetakse kõige suuremaks “süüdlaseks” selles, et ühingu moodustamise mõtted üldse konkreetse kuju said. Et ta vahepeal kaks aastat Jõgevalt eemal on olnud, on tuttavaid siinkandis vähemaks jäänud. Kaaslasi rohkem sporti tegema kavatseb ta igatahes tulevikus meelitama hakata küll. On ju Endre ise praegu invaspordi kergejõustikualadel üks Eesti tugevamaid, lisaks tegeleb ta aktiivselt ka uue spordiala boccaga.

Ingrit Persmann, kes hiljaaegu lõpetas sotsiaaltöö alased õpingud Lääne-Virumaa kutsekõrgkoolis, töötab alates sellest kuust oma esimesel töökohal Kiigemetsa koolis. Temal on seljataga ka mõningased organiseerimistöö kogemused. Nimelt vedas ta koos MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus juhataja Kaire Kaasikuga toetatud tööhõive projekti.

Maria Lippur õpib aga praegu Tartu meditsiinikoolis õeks. Ühtlasi kuulub ta Eesti Tsüstilise Vibroosi Ühingusse. Riiko ja Raiko Hansen jätkavad õpinguid Tartu Lennukolled?is. Nii on ühingu asutajaliikmed ja tuumikgrupp igati õpihimulised ja tegutsemishimulised. Nemad kinnitavad ka, et tahavad koduseinte vahelt välja tulema ärgitada neidki, kes pole seda seni suutnud või tihanud. “Et koos tegutseda ja kogeda positiivseid elamusi,” nimetavad Maria ja Ingrit üht kooskäimise olulisemat mõtet.

Algus ja tõuge

Et 20. – 23. juulini Voorel peetud kuue maakonna erinevate puuetega noortele suunatud laager toob endaga kaasa nii palju meeldivaid üllatusi ja avastusi ning saab tõukeks toredatele algatustele, ei osanud ette näha ei noorte tugigrupi liikmed ega ka tegevusi korraldanud ja koordineerinud viieliikmeline laagriliste tuumik.

Laager tähendas ju esmakordset kogemust ka selle idee autorile, maavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialistile Aime Meltsasele (lisaks temale kuulusid tugigruppi Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevdirektor Luule Palmiste ja MTÜ Jõgevamaa Tugikeskuse juhataja Kaire Kaasik). Noorsooalgatusprojektile “Fantaasia suvelaager puuetega noortele” õnnestus raha saada Euroopa Noored Eesti Büroolt ja Hasartmängumaksu nõukogult. Nii sai heade mõtete ja ideede elluviimine ka tegelikult teoks. Lisaks aktiivsetele tegevustele loomegruppides said rühmatöö käigus paberile probleemid, millega noored kokku puutunud nii ekskursioonil käies, kultuuri- ja toitlustusasutusi külastades või siis igapäevases suhtlemises. Pakuti välja ka võimalikke lahendusi. Sellest kõigest kokku koostati analüüs, millest üht-teist mõtlemapanevat ja kasulikku peaks leiduma nii asjaomastele ametiasutustele kui ka tavakodanikule.

Aga ühing Jõgevamaa Fantaasiarikkad Noored on nüüd olemas ning pärisalgust tuleb otsida just eespool mainitud laagriajast.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus