Jõgevamaa Arengukonverents keskendub maakonna arengusuundadele

Konverentsile on oodatud üle 200 osavõtja, suure huvi tõttu tuli kasutusele võtta isegi lisasaal, kuhu kogu peasaalis toimuv jõuab video vahendusel, teatas maavalitsuse pressiesindaja.

Konverentsil osalejatel on võimalus esitada küsimusi ja avaldada oma mõtteid diskussioonidel ja töörühmades, kus räägitakse põllumajandusest, tööstusest, haridusest, turismist ja Kesk-Peipsi sadamatest.

Jõgevamaa Arengukonverentsi austab oma kohalolekuga ka president Arnold Rüütel. Ettekannetega esinevad regionaalminister Jaan Õunapuu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Antti Moppel, arutelusid töörühmades juhivad Rein Kilk, Vahur Kraft jt.

Arengukonverentsi päev on üles ehitatud kolmele teemarühmale: ettevõtlus, turism ning infrastruktuur Jõgevamaal. Temaatilised ettekanded mitmetelt spetsialistidelt Eestist ja välisriikidest jätkuvad diskussioonidena era- ja avaliku sektori koostööst maakonna arendamisel, ettevõtluse võimalustest Jõgevamaal, regionaalarengu suundadest Eestis ning koostöö kavandamise tähtsusest infrastruktuuri arendamisel. Oma kogemusi erinäoliste regioonide arendamisest jagavad Jõgevamaa partnerid välisriikidest ? Wales?ist, Rootsist ja Soomest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus