Jõgeval tutvustatakse Euroliidu kodanike õigusi

Kokku toimub infoüritus üheksateistkümnes Eesti linnas, ringreis algas juuni lõpus ja lõpeb laupäeval. Üritust korraldab Euroopa Komisjoni Õiguse, Vabaduse ja Turvalisuse Peadirektoraat koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis ja Eesti Linnade Liiduga.

Tegemist on Euroopa Liitu tutvustava interaktiivse infokampaaniaga. Kampaania eesmärgiks on tutvustada uue vabadus-, turvalisus- ja õigusruumi loomist laienenud Euroopas ning Euroopa kodakondsuse reaalseid hüvesid 450 miljonile Euroopa kodanikule.

Eesti on valitud sellise tutvustustuuri üheks esimeseks riigiks, sest Eesti on uus Euroopa Liidu liikmesriik.

Euroopa kodakondsus tähendab esmalt õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Samuti tähendab see, et inimesel on põhiõigused: õigus inimväärikusele, võrdsus seaduse ees, meeste ja naiste võrdõiguslikkus, sõnavabadus, õigus saada informatsiooni, õigus haridusele ning samuti õigus sotsiaalsele kaitsele.

Euroopa kodakondsus tähendab ka õigust hääletada ning kandideerida kohaliku omavalitsuse ning Euroopa Parlamendi valimistel selles liikmesriigis, kus elatakse, ka sel juhul, kui see ei ole kodumaa.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus