Jõgeval esitati kaasava eelarve ettepanekuid

Ettepanekute esitamine Jõgeva valla 2021. aasta kaasava eelarve kasutamiseks on lõppenud – kokku tehti seekord 17 ettepanekut. Üheks originaalsemaks esitatud ideeks on mõte rajada 112-telefoniputkad Jõgeva vallas asuvatesse alevikesse ja külakeskustesse.


Ideid ja mõtteid kaasava eelarve kasutamise kohta Jõgeva vallas hakkab järgnevalt üle vaatama Jõgeva vallavalitsus. Seejärel suunatakse sõelale jäävad ettepanekud edasi vallaelanike hääletusele. Ettepanekuid võisid teha kõik elanikud – ka Tallinnasse sisse kirjutatud inimesed. Hääletamisel saavad aga osaleda üksnes Jõgeva valla kodanikud alates 16. eluaastast.

30 000 eurot

Kaasava eelarve kogusummaks Jõgeva vallas on tänavu 30 000 eurot. Vallavalitsus suunab vallaelanike hääletusele need ettepanekud, mis on realiseeritavad nii ajaliselt, rahaliselt kui ka tehnilisest aspektist.
Jõgeva valla arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Triin Pärsim avaldas rahulolu selle üle, et tänavu esitati nii palju ettepanekuid. Aktiivsus ideede esitamise osas oli rahva hulgas suurem kui mullu, kui kaasava eelarve ettepanekute esitamise aeg langes kokku koroona-pandeemia algusega.
„Hea meel on ka selle üle, et ettepanekuid tehti nii erinevatest piirkondadest – mitte ainult Jõgeva linnast, vaid ka maapiirkonnas asuvatest asulatest. Järgmisel nädalal alustab hindamiskomisjon oma tööd ning otsustab, millised ideed suunatakse edasi rahvahääletusele. Vaadatakse ka seda, kas ettepanekut on võimalik olemasoleva eelarve eest ellu viia ja kas tegu on avalikult kasutatava rajatisega või kas see pakub avalikke hüvesid,” lausus Triin Pärsim.
Ühe ettepaneku rahastamise maksimaalne summa on 15 000 eurot. Kui kaasava eelarve kogusumma (30 000 eurot) võimaldab ellu viia rohkem kui kaks ettepanekut, siis viiakse need ellu vastavalt üldisele paremusjärjestusele.
„Traditsiooniline on olnud see, et palju ettepanekuid on tulnud spordi- ja mänguväljakute, samuti terviseradade rajamise või korrastamise kohta. Tänavu tehti ettepanek ka avalike tualettide rajamise osas. Kui osa ideede elluviimine osutub kalliks, siis ei saa me neid aga kahjuks rahvahääletusele panna,” ütles Pärsim.

Telefoniputkad alevikesse

Esitatud ideid kaasava eelarve kasutamise kohta hinnatakse ka sellest aspektist, et välja käidud ettepanekud ei tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ilmselt üheks originaalsemaks ettepanekuks on tänavu 112-telefoniputkade rajamine Jõgeva valla alevikesse. Antud idee on selle esitajate arvates otseses seoses kriisi reguleerimise plaaniga kohalikul tasandil – pakutakse välja teha valda niisugused telefoniputkad, millel on raadiosideühendus häirekeskusega. Projekti eeldatavaks maksumuseks on pakutud 10 000 eurot. Orienteeruv rahaline kulu on 500 eurot ühele TETRA-raadiosaatjale ja 500 eurot ühe telefoniputka ehitamiseks, paigalduseks ning püsitoite tagamiseks.
Tehti ka ettepanek teha Jõgeva linnas J. Aamisepa tänaval allee ja pargipuude hooldustöid eeldatava maksumusega 3000 eurot.
Veel esitati järgmisi ettepanekuid: korrastada Jõgeva linna Kooli tänavat, paigaldada Kaare Areenile Palamusel asfaltkate, renoveerida Kaarepere rahvamaja koridore ja kabinet, rajada kergliiklustee Torma alevikust surnuaiani, paigaldada Kuremaa lossi peahoonesse teisaldatavad garderoob-nagid, rajada laste mängupark Sadalasse ning ehitada madalseiklusrada Jõgeva Piiri parki, Kuremaa terviserajale ja Kuremaa järve randa.
Peale ülaltoodute olid kaasava eelarve kasutamiseks välja pakutud ideedeks veel Mini-Areena ajakohastamine Kuremaal, Palamuse aleviku heakorrastamine, termomeeter-ilmajaama paigaldamine Külmalinnana tuntud Jõgevale, Tormasse avaliku ujumiskoha rajamine, Torma välikorvpalliväljaku rekonstrueerimine ning välitualettide paigaldamine valla alevikesse.

TAAVI KELDER

 

blog comments powered by Disqus