Jõgeva vallavolikogu vastus 26. märtsi Vooremaas ilmunud avalikule pöördumisele

Igaühel on õigus teha märgukirju või muus vormis pöördumisi riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja neis töötavate ametisikute poole. Olgu otse või avalikult, selles ei ole midagi erilist. Tegemist on põhiseadusest tuleneva demokraatliku riigi käitumisega.


Nii ei ole ka 26. märtsi Vooremaas ilmunud pöördumises midagi imelikku. Kui välja arvata see, et kirjutis sisaldab mitmeid pooltõdesid. Kas need on sinna sattunud tahtlikult või tahtmatult, jäägu igaühe mõõta. Selguse huvides on vaja üht-teist lahti kirjutada ja jagada seadust arvestades selgitusi.
Kõigil Jõgeva vallavolikogu liikmetel on praeguses eriolukorras riigimehelik kohustus mitte otsida poliitilist kasu tühjade loosungitega. Samuti ei tohi volikogu liikmed eksitada avalikkust. Hädaolukorra seaduse paragrahv 3 ütleb, et iga asutus ja isik täidab oma põhitegevusega seotud ülesandeid ka häda- ja eriolukorra ajal.
Eriolukorra valitsuskomisjonis otsustati 24. märtsil kehtestada lisameetmed. Muu hulgas on nende seas nõue, et avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei kehti inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid. Volikogude tegevust ei ole Eestis peatatud. Korrakaitseseaduse paragrahvis 54 on täpselt lahti kirjutatud, mis on avalik koht ja „avalik kogunemine. Volikogu istungisaal või istungisaaliks kohandatud muu ruum ei ole avalik koht.
Sarnaselt kaubandusettevõtetele, tänavatele, parklatele vms ei ole istungiruumid vabalt läbikäidavad ja avalikult kasutatavad. Seda peaks riigikogu liige ja Jõgeva vallavolikogu opositsiooni kõneisik Aivar Kokk hästi teadma. Siin ei tohi kindlasti avalikkust eksitada.
26. märtsil toimus Jõgeva vallavolikogu korraline istung, mille ettevalmistamiseks peeti konsultatsioone ja järgiti rahandusministeeriumi juhiseid, kelle pädevuses on anda oma vastutusvaldkonda kuuluvate seaduste (sealhulgas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse) täitmiseks tõlgendusi ja soovitusi. Neid soovitusi uuendati vastavalt vabariigi kriisikomisjoni otsustele viimati 25. märtsil.
Volikogu valis oma töö korraldamiseks vajaliku töövormi, pidades silmas eelkõige viiruse leviku tõkestamise nõudeid. Volikogu istungiks kohandatud Jõgeva kultuurikeskuse saal võimaldas istungil osalejad paigutada hajutatult, vähemalt kahemeetriste vahega. Kõik osalejad kasutasid isikukaitsevahendeid: maske, kindaid ja oma pastapliiatsit. Kasutada olid desinfitseerimisvahendid.
Arvestati ka riigikogus isikuvalimistel rakendatavaid abinõusid. Istung toimus kombineeritult, osaliselt kohal viibides ning eelnevalt digitaalselt. Kohapeal toimus salajane hääletus Jõgeva vallavolikogu esimehe valimiseks. Volikogu valis Jõgeva vallavolikogu esimeheks 15 häälega Margus Kase.
Eelnevalt said volinikud digitaalselt anda oma arvamuse vallavalitsuse otsuse eelnõu „Lasteaia osalustasu ja huvikoolide õppetasu maksmine eriolukorras“ osas. Eelnõu poolt hääletasid: Ahto Vili, Raul Soodla, Priit Põdra, Voldemar Ilves, Ene Sööt, Raivo Põldaru, Tiina Teppan, Jaano Terras, Margus Kask, Rainis Poll, Girt Kaarepere, Matti Tsahkna, Väino Ling, Heli Raevald, Mai Treial, Riho Seppet, Marek Saksing, Marko Saksing, Peep Põdder, Kristian Vaarpuu ja Ain Aru. Nemad toetasid lapsevanemate vabastamist lasteaia osalustasu ja huvikooli õppetasu maksmisest 1. aprillist 2020 kuni eriolukorra kehtimise lõpuni. Oma seisukohta ei edastanud Enn Kivi, Tiit Lääne, Hardi Perk, Terje Rudissaar, Aivar Kokk ja Andrei Fedossovski.
Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga, kuulutas volikogu istungi viiruse leviku tõkestamiseks kinniseks kuni eriolukorra lõppemiseni. Selle poolt hääletasid kõik volikogus olnud liikmed. Istungi läbiviimiseks ei kasutatud tarkvaralahendust Volis, sest volikogu liikmete füüsilise kogunemiseta ei ole võimalik salajast isikuvalimist nõuetekohaselt teha.
Lisaks eelkirjutatule on vajalik peatuda veel mõnel pooltõel ning anda selgitus.
Jõgeva kultuurikeskus on avalikeks üritusteks suletud. Korrakaitseseaduse paragrahvi 54 tähenduses ei ole vallavolikogu istung avalik üritus.
Istungi ettevalmistamisel volikogu liikmetega vesteldes selgus, et karantiinis oli ainult üks volikogu liige, kes istungil ei osalenud.
Jah, volikogu esimehe valimisega saanuks veel kuu aega oodata. Samas kuuleme iga päev, kuidas olukord viiruse levikuga halveneb. Praegu on Jõgevamaal teadaolevalt üks nakatunu, aga olukord ei pruugi nii jääda. Hoidkem end ja hoidku meid Taevaisa. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogu tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul volikogu esimehe ametist vabastamisest arvates valinud uut esimeest. Arvestades eriolukorraga, võib volikogu igapäevane töö sel moel takerduda pikemaks ajaks.
Kõigil volinikel oli võimalus toetada eelnõu „Lasteaia osalustasu ja huvikoolide õppetasu maksmine eriolukorras“ füüsiliselt istungil viibimata, elektroonilisel teel. Eelnõu toetamisel ei olnud mingit takistust ega terviseriski. Miks ei kasutanud seda võimalust oma arvamuse andmiseks kuus volikogu liiget? Kas see tähendab, et otsust ei toetata?
Kes on siiski „opositsioon“ avaldatud pöördumise tähenduses?
Praegu on hädavajalik olla konstruktiivne. Ka kriitilises olukorras on vaja volikogu kõigi juhtimisfunktsioonide toimimine.
Loodame kõigi osaliste, koalitsiooni- ja opositsioonisaadikute loovale koostööle ja mõistmisele. Koos seljatame raskused ja esindame väärikalt oma valijaid. See on meile valijate poolt antud usaldus ja ülesanne – olla rahvateener. Juhime laeva paremas usus kriisist välja ja peame meeles, et kaptenid lahkuvad alati viimasena.
Kahtlemata on eriolukorra tingimustes töötamine erakordne kõigile. Paindlikkust ja IT-valmisolekut on kriisiolukorra jaoks vähe. Kutsume riigikogu üles võtma kiiremas korras vastu vajalik seadusemuudatus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses.

Jõgeva vallavolikogu esimees Margus Kask,
esimene aseesimees Mai Treial
ja teine aseesimees Kristian Vaarpuu

blog comments powered by Disqus