Jõgeva vallavanemana jätkab Enn Kurg

 

Üleeilsel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti Jõgeva vallavanemaks tagasi senine omavalitsusjuht Enn Kurg, kes sai toetava hääle kõigilt istungil osalenud kaheksateistkümnelt volikogu liikmelt.

Keskerakonna kandidaat Jõgeva vallavanema ametikohale, parteitu Enn Kurg märkis, et tema ühehäälsest tagasivalimisest omavalitsusjuhiks võib järeldada, et seni on valda juhitud vastavalt vallavolikogu liikmete ja paljude teistegi vallaelanike huvidele.

“Iga periood valla elus on mõneti erinev. 2009. aastal ametisse astudes oli majanduslanguse periood ja oli vaja palju mõelda, kuidas korraldada elu vallas, kui tulud vähenesid, kulud aga mitte eriti. Nüüd on päevakorral omavalitsuste liitmine, kusjuures liitumise eestvedajad näevad seda ainult uute piiride joonistamisena. Kindlasti on suur küsimus koolide majandamine – ühest küljest räägitakse kodulähedase põhikooli vajalikkusest, aga riigi poolt õpetajate palgaraha eraldamine töötab pigem vastupidiselt. Tahaksin näha seda aega, kui kohalikud omavalitsused ja keskvalitsus töötaksid partneritena, mitte ei toimuks pidev vastandumine ja teineteise süüdistamine,” lausus ta.

Esimeseks suuremaks tööks on 2014. aasta eelarveprojekti koostamine ja üleandmine volikogule, sest tähtaeg 1. detsember on küllaltki lähedal. “Järgneb kindlasti tõsine töö sellega, kuidas säästlikumalt majandada, sest Jõgeva vallas on palju allasutusi oma hoonetega ning nende töös hoidmine vanas vaimus muutub aasta-aastalt järjest raskemaks,” lisas ta. Lähiajal kohtub Enn Kurg ka Jõgeva uue linnapea Aare Olgoga, et arutada kahe omavalitsuse kokkupuutepunkte.

Lisaks vallavanem Enn Kurele kuuluvad uue vallavalitsuse koosseisu ka Laiuse piirkonna sotsiaaltöötaja Liia Stamm, Jõgeva vallavalitsuse keskkonna peaspetsialist Vello Lukk, OÜ Merelen raamatupidaja Malle Aia, Olga Jürma, Aivar Maisväli Nurme talu osaühingust ja Kuremaa ujula kohviku juhataja Inga Nuudi.

JAAN LUKAS

 

blog comments powered by Disqus