Jõgeva vallas algas malevasuvi

Esmaspäevast alustas tööd Jõgeva valla malev, kus sellel aastal on kokku kolm rühma. Sellel nädalal on tegevuses kaks rühma, millest Valmeco rühma kuulub kümme noort ja Raamatukogu rühma number 1 kuulub 14 noort. Järgmisel nädalal on tööl Raamatukogu rühm number 2, kuhu kuulub 12 noort. Kokku on tööl Jõgeva valla malevas 36 noort. Malevlastest noorim on 13- ja vanim 20-aastane. Igal rühmal on kaks rühmajuhti, kes on noortele nõu ja jõuga abiks. Rühmajuhtide töötasu, töökindad, turvavestid ja lõunasöök on Jõgeva Vallavalitsuse poolt.

Malevasuve korraldaja, valla noorsootöö spetsialist Kaire Sakjas möönis, et kahjuks ei ole Jõgeva vallast leitud piisavalt ettevõtteid, kes oleks valmis noori tööle võtma. „Küll on aga juba teist aastat järjest meie heaks koostööpartneriks AS Valmeco, kes ka sel aastal pakub tööd kümnele noorele,” rääkis Sakjas ja lisas, et raamatukogus tegutsevate rühmade tööandjaks on Jõgeva Vallavalitsus.

„Raamatukogu andis juba aasta alguses kenasti märku, et vajavad sel aastal maleva abi kolimisel ja kuna see on väga sobiv töö noortele, siis leppisime kokku kuupäevad ja asusime malevat planeerima.”

Kaire Sakjas kinnitas, et malevlane ei pea ise midagi maksma, aga malevasse saamiseks oli konkurss: noor pidi esitama CV ning läbi tegema töövestluse, mida aitas läbi viia töötukassa Jõgevamaa osakond. „ Kui varasematel aastatel oleme saanud osaleda Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud Noorte Töösuvi hankes ja saanud sealt toetust maleva korraldamiseks, siis sellel aastal Jõgeva vald ei saanud toetust taotleda, kuna anti võimalus nendele omavalitsustele, kus veel malevaid ei ole toimunud. Siiski leidis Jõgeva vald, et noortele esmase töökogemuse pakkumine on oluline ja malev korraldatakse valla rahalistest vahenditest. Küll kitsama kavaga, aga noored saavad siiski põneva kogemuse, kuidas tööle kandideerida ja mida tähendab tööl käimine,” lisas Kaire Sakjas.

Jõgeva malev ei ole otseselt seotud üle-eestilise SA Õpilasmalev liikumisega ega ka Malevasuve projektiga, vaid tegutseb tänu kohalikule initsiatiivile.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus