Jõgeva valla eelarves suurenesid mitmed toetused

Jõgeva vallavolikogu  võttis vastu 2015. aasta eelarve, mille maht on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Otsustati suurendada ka sotsiaaltoetusi ning Laiuse põhikooli ja lasteaia hoonele on planeeritud ümberehitustööd.


Jõgeva vallavanem Enn Kurg märkis, et käesoleva aasta eelarve põhitegevuse tulud on 4 397 572 eurot , mis on võrreldes 2014. aasta eelarvega 8,6 protsenti rohkem.

“Põhitegevuse kulud – 4 222 717 eurot – on aga 8,1 protsenti mullusest suuremad. Investeeringuteks kulub 2015. aastal 426 753 eurot,” ütles vallavanem. “Eelarve tuludest suurem osa tuleb üksikisiku tulumaksust. See on 2 360 000 eurot ja  moodustab 53,7 protsenti tuludest. Teine suurem osa on toetused riigilt ja riigiasutustelt suuruses 1 036 510 eurot, mis moodustab tuludest 23,6 protsenti,” lisas ta.

Kure sõnul läheb teede korrashoidu planeeritud raha täiendava kruusakihi pealeveoks kruusateedele, et teid oleks parem hooldada, ja pindamiseks, et tolmavad kruusateed tolmuvabaks muuta. “Teehoiukava läheb arutlusele aprillikuu volikogu istungil, siis selgub remonditavate teede lõplik nimekiri.” 

Ümberehitustööd Laiuse lasteaias

Haridusasutuste korrashoidmiseks ja uuendamiseks tehtavatest kulutustest rääkides ütles vallavanem, et Kuremaa lasteaed-algkooli hoone otsaseinad soojustatakse, et ka hoone otstes asuvates tubades oleks normaalne temperatuur. “Laiuse põhikool-lasteaia hoones teeme siseruumides ümberehituse, sest praegu on seal olukord, kus kõik lasteaialapsed ei mahu enam olemasolevatesse ruumidesse ära,” rääkis omavalitsusjuht.

Tema sõnul soovitakse laiendada ka Kuremaa ujula võimalusi. Selleks on koostatud projekt ja lähiajal loodetakse leida rahastus ehitamiseks. 

Toetused suuremaks

“Käesoleva aasta eelarves suurenes sünnitoetus 25 euro võrra ja on 2015. aastal 450 eurot. Sellest 220 eurot saavad vanemad kätte pärast lapse sündi ja 230 eurot pärast lapse aastaseks saamist. Toetus esimesse klassi minevale lapsele suurenes samuti 25 euro võrra ja on sellel aastal 175 eurot. Mõneti  suurenes ka matusetoetus, mis on tänavu 230 eurot, seega võrreldes eelmise aastaga 15 eurot rohkem,” rääkis Enn Kurg.

“Mittetulundusühingute ja spordiklubide tegevtoetuse üldsumma jäi samaks, kuid sündmuste korraldamiseks antav toetus suurenes 32,1 protsenti.

22,2 protsenti suurenes osalus Jõgeva linna huvikoolide kulude katmisel, tänavu maksame Jõgeva valla laste osalemise eest 49 656 eurot,” lisas ta.

Omavalitsusjuht märkis, et valla eelarve koostamisel arvestati ka ettepanekutega, mida möödunud aastal tegid valla erinevate piirkondade elanikud. “Kindlasti saavad paigaldatud veel mõned prügikastid kõnniteede äärde ja lahendatud mõned teedega seotud probleemid. Kuremaal hakkame projekteerima tänavavalgustuse uuendamist. Paljud ettepanekud olid aga sellised, mis nõuavad täideviimiseks rohkem aega.”  

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus