Jõgeva vald otsib silmapaistvaid jõulukaunistusi

Jõgeva vallavalitsus korraldab 1.–23. detsembrini Jõgeva vallas jõulukaunistuste konkursi. Kaunistuste hindamise eesmärk on ergutada ja tunnustada neid, kes hooneid ja kinnistuid advendiaja, jõulupühade ja uusaasta puhul ehivad ning pühademeeleolu loovad.


Konkursil hinnatakse elamute ja asutuste, ettevõtete, ühingute hoonete vaateakende, fassaadide ning kinnistute välialade – piirdeaedade, õueala, puude ja haljastuse kujundust. Hindamisel arvestatakse kujunduse ideed ja omapärasust, kompositsioonilist terviklikkust ja sobivust ümbritseva keskkonnaga. Ettepanekuid selle kohta, millised objektid hindamisele võiksid kuuluda, saab esitada igaüks kuni 16. detsembrini e-posti aadressile komisjon@jogeva.ee või kirjalikult aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Ettepanekule on soovitav lisada foto kujundusest. Osalemiseks on vajalik objekti omaniku või valdaja nõusolek. Objekte hinnatakse teelt, tänavalt vaadatuna. Hindamistulemuste alusel valib komisjon kuni kolm paremat järgmistes kategooriates: ühepereelamu, korterelamu (sh ridaelamu), asutuse, ettevõtte, ühingu hoone. Paremate jõulukaunistuste loojaid tunnustatakse meenega. Tunnustuste üleandmise korraldab vallavalitsus 2020. aasta jaanuaris Jõgeva kultuurikeskuses.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus