Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli on võimalik veel tänavu õppima minna

Direktor Reet Kikkase sõnul õpib Jõgeva Täiskasvanute Gümnaasiumis umbes 150 õppurit, neist kolmandik Jõgevalt. Enamik õpilasi on Jõgeva maakonnast, aga on ka ümberkaudsetest maakondadest, näiteks Tartust, Lohusuu Rakke ja Väike-Maarja vallast. Kõige noorem õppur on tänavu 15-aastane, samas on neidki, kel vanust üle kolmekümne aasta.

Õppekavad on koostatud alates kuuendast klassist, tänavu on kõige noorem klass seitsmes. Reet Kikkase sõnul õppis eelmisel õppeaastal ka kuuendas klassis kaks õpilast, kes võtsid koolitee jalge alla pärast väga pikka vaheaega, kuid nad olid tublid, lõpetasid klassi heade hinnetega ja jätkavad haridusteed seitsmendas klassis.

Veel on võimalik õppima asuda

Põhikooli võetakse noori, kes on saanud 17 aastat vanaks, gümnaasiumiklassidesse on oodatud kõik, kes on lõpetanud põhikooli. Kui noorel inimesel on mingil põhjusel jäänud koolitee pooleli, on praegu veel võimalik Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis haridusteed jätkata (näiteks kui noor on kutsekoolist kas välja kukkunud või ära tulnud, aga tahab keskkooli ikkagi ära lõpetada). Kaasa tuleks võtta dokumendid, mille nimekirja saab teada kooli koduleheküljelt, ja minna kooli vestlusele.

Seal analüüsitakse õppuri seniseid tulemusi ja vesteldakse temaga, et teha kindlaks, mitmendas klassis ta õppima asub. Võimalik on seegi, et kui noorel on enamikes ainetes tulemused kirjas, saab ta õppida ainult neid aineid, milles kas hinnet ei ole või on see puudulik.

Täiskasvanute keskkooli õppuritele toimuvad tunnid olenevalt klassist päevasel ajal kaks kuni kolm korda nädalas ja siis koolipäev pikk. Osaleda saab ka üksikaineõppes.

Õpilased teevad meelsasti lisatööd

Reet Kikkase sõnul on palju noori, kes suhtuvad töösse väga tõsiselt : töötavad iseseisvalt läbi materjali, mida nõutud ei olegi ja teevad meelsasti uurimistöid. Uurimistöödega on mitmeid häid kohti võidetud ka üleriigilistel olümpiaadidel ja kodu-uurimise konverentsil.

Emakeeles ja ajaloos olid eelmisel õppeaastal riigieksami tulemused maakonna üheksa gümnaasiumi hulgas täiesti keskmised. Emakeele lõpueksami tulemustega, mille pidid sooritama kõik lõpetajad, oldi maakonnas neljandal kohal.

Kikkase sõnul on noori, kellele sobib rohkem iseseisev õppimine, samuti neid, kes suures klassis ei ole suutnud hakkama saada. Kui aga neile individuaalsemalt läheneda, edeneb õppimine palju paremini.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus