Jõgeva sordiaretajad katsetavad muljumistehnoloogiat

Eesti Taimekasvatuse Instituudis peetud köögivilja põllupäeval 14. juulil esitles teadur Ingrid Bender muljur-rulli, mis on praegu Eestis ainsana selles teadusasutuses. Innovaatilist rulli kasutakse uue tehnoloogia rakendamise katses, milles köögiviljapõllul vahekultuurina rukist kasvatakse.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduri Ingrid Benderi sõnul on võimalik vahekultuure külvata erinevatel aegadel, näiteks suvel pärast varase kartuli koristamist, samuti kevadel ja augustis-septembris. “Kõik oleneb sellest, kui pikka aega tahame vahekultuuri kasvatada. Eesti tingimustes peab talvituv vahekultuur olema külvatud selliselt, et ta jõuaks enne talve piisavalt areneda ja toitaineid varuda. Meie instituudis läbi viidud katses külvati vahekultuuriks olevad rukis ja itaalia raihein möödunud aasta augustis mahemaa-alal asuvale katsepõllulle. Vahekultuurid kasvasid seal kuni  nende maharullimiseni muljur-rulliga enne põhikultuuriks oleva valge peakapsa istutamist. Vahekultuuride maharullimise tehnoloogia on Euroopas täiesti uus meetod. Eesmärgiks on, et vahekultuurist tekiks pinnakate, mis takistab umbrohtude edasist kasvu ja aitab säilitada mulla struktuuri, niiskust ja takistab mullast lämmastiku ja teiste totainete välja uhtumis. On tähtis, et taimede kasvuks vajalikud toitained paikneksid juurte levimise piirkonnas. Ülemises mullakihis toimetab ka väga palju vihmausse ja muid elusorganisme, kes mulda toitainetega rikastavad. Muljumine viidi läbi juuni esimese dekaadi lõpus, kui rukis õitses. Uue tehnoloogia juures ongi väga oluline, et vahekultuur õitseks muljumise ajal,” rääkis Bender.

“Itaalias toodetud muljur-rulli ostis Eesti Taimekasvatuse Instituut käesoleva aasta kevadel, muljur vajab veidi täiustamist,” ütles Ingrid Bender.

“Eesti Taimekasvatuse Instituut on kõige põhjapoolsema riigina esindatud rahvusvahelises Euroopa Liidu  projektis, mida koordineeritakse CORE Organic Plus programmist. See on ERA-NET Plus programm, mida rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammist. Projekti lühike nimi on SoilVeg ja pikem nimi eesti keeles on mullaressursi säilimise ja kasutamise parandamine maheviljeluses köögivilja kasvatamisel agro-ökoloogiliste kultuuride (vahekultuuride) kasutuselevõtu abil. Meil on esimene katseaasta ja tuleval aastal kordame katset. Juba praegu võime öelda, et tõenäoliselt osutub kapsa kasvatuses sobivaimaks vahekultuuriks rukis. Eriti hea on kasutada Jõgeval aretatud talvekindlate rukkisortide segu,” lisas Bender.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus