Jõgeva raamatukogu direktori leidmiseks kuulutati uus konkurss

Möödunud aasta lõpul kuulutas Jõgeva vallavalitsus kehtetuks 25. novembril 2020 korraldusega nr 635 välja kuulutatud konkursi Jõgeva raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks ja kuulutas sel eesmärgil välja uue.
Jõgeva abivallavanem Aive Tamm märkis, et uus konkurss kuulutati välja põhjusel, et senisel polnud ükski kandidaat teistest eriliselt üle ja vallavalitsus soovis anda inimestele veel võimalust kandideerimiseks.
„Minu soov on, et Jõgeva raamatukogu ja harukogud ei oleks mitte piirkonna elanike jaoks lihtsalt avatud, vaid pakuks ka aktiivselt erinevaid tegevusi ning et järjest rohkem inimesi leiaks tee raamatukogusse,“ märkis Tamm.
Jõgeva raamatukogu, mille põhimääruse on kinnitanud Jõgeva vallavolikogu, on Jõgeva linnaraamatukogu ning Kaarepere, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma, Vaimastvere ja Vägeva raamatukogude õigusjärglane.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus