Jõgeva pensionärid pidasid koosolekut ja kevadpidu

Möödunud laupäeval toimunud Jõgeva Pensionäride Ühingu kevadpeole eelnenud aruandekoosolekul märkis ühingu esimees Heino Ilves, et suure osa rahast on ühing kulutanud nõupäevade läbiviimiseks. «Hasartmängumaksu Fondist saadud 31 000 krooni kasutati teabepäevade tsükli «Vananev Eesti» korraldamiseks. Järgmise infopäeva, mis saab teoks 23. aprillil, teemaks on aga elektrienergia hinnatõusuga kaasnevad probleemid,” rääkis Ilves.

Koosolekul märkis Ilves, et pensionäride ühing ei pea vajalikuks läkitada oma liikmetele ja teistele pensionäridele üleskutset osaleda 14. aprillil Tallinnas Toompeal toimuval meeleavaldusel, mis toimub ajalehe Videvik peatoimetaja Ants Tamme eestvedamisel. «Eeltoodut arvestades ei organiseerita ka ühist sõitu Tallinna. Kes tahab, võib meeleavaldusele minna omal käel,» märkis Ilves

Pärast töiste juttude rääkimist algas kevadpidu, kus esinesid EELK Jõgeva Koguduse naiskoor, kultuurikeskuse naisansambel «Kuukressid» (mõlemaid kollektiive juhendab Airi Rütter), naisvõimlemisrühm Malle Madala ja eestaaditrupp Eve Somelari juhendamisel. Omakirjutatud luuletusi luges Aino Tooming. Huumoripaladega üllatas koosolijaid õhtu juht Valdi Reinas.

Pidu lõppes pühademunade koksimise võistlusega, mis tekitas rohkesti elevust.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus