Jõgeva mees andis välja mälumänguraamatu

Raamatus on tuhat küsimust erinevatest eluvaldkondadest. Midagi on kõigis küsimustes siiski ka sarnast: neil kõigil on viis vastusevarianti. Raamatu võib osta raamatupoodidest Põltsamaalt ja Jõgevalt, see on olemas maakonna suuremates raamatukogudes, samuti saab seda tellida interneti mälumänguportaali MemoMeka meeskonnalt. Raamatu tiraaz on tuhat eksemplari.

Kevadel loodi Kalle Kolbergi initsiatiivil internetis uus mälumängulehekülg, millel on juba alates märtsist regulaarselt toimunud auhinnalised mälumänguvõistlused. Võistlusteks on aga koostatud palju küsimusi nii mälumängude korraldajate kui ka neil osalejate poolt. Tänaseks on neid andmebaasi kogunenud juba umbkaudu üheksa tuhat.

Nii tekkiski Kalle Kolbergil mõte, et inimesed on suure töö ära teinud ja oleks tore, kui seda saaks ka kuidagi efektiivselt ära kasutada. Esialgu hakkas Kolberg oma küsimusi saatma mitmetele televisioonis ja raadios toimuvatele mälumängusaadetele, samuti ajalehtedele, kuid pakkumised jäid vastuseta või öeldi neist viisakalt ära.

Nii tekkiski mälumänge korraldaval mehel idee, kuidas pärandit alles hoida ? koguda see kokku raamatusse, et mõttespordiga saaksid tegelda ka need, kellel ei ole aega, tahtmist või võimalust arvuti taga istuda ja mälumängu mängida. Ta leidis kirjastuse, mis otsustas riskida ja anda raamat välja oma kulu ja kirjadega lootuses, et sellel on turgu. Koos on ka juba kahe uue raamatu küsimused. Kui esimese raamatu müük hästi läheb, on järgmist oodata juba järgmise aasta esimestel kuudel.

Mälumänguraamatusse jõudsid küsimused, mis ei ole väga lihtsad, samas ka mitte üleliia keerulised ning mis on suhteliselt pikema kasutuseaga. See tähendab, et kogust jäid välja küsimused, mis olid esitatud hetkesituatsioonis ja -kontekstis.

Suhteliselt rohkem küsimusi on raamatus muusika- ja spordivaldkonnast, sest nende alade vastu tuntakse kõige enam huvi. Kalle Kolbergi sõnul küsib inimene ikka esmalt seda, mis teda ennast rohkem huvitab. Mõnevõrra vähem on küsimusi tehnika, teaduse, looduse, geograafia ja majanduse valdkonnast.

Küsimused, mis raamatus, jäid alles ka MemoMeka andmebaasi. Kolbergi sõnul ei ole karta, et kasutajad nüüd kõik küsimused pähe õpiksid. Neid saab võistlusmängudes kasutada näiteks nii, et küsimuse ülesehitust muudetakse veidi. Samuti saab neid kasutada mängude ülesehitusega tutvumiseks mõeldud demo- versioonis.

Internetis olevale mälumängulehele on plaanis on luua ka harjutussait, kus huvilised enne võistlusi oma võimeid proovida saavad.

MemoMeka mälumängulehekülje näol ei ole tegemist klassikalise mälumänguga. See on pigem sümbioos olemasolevate teadmiste ning info leidmise kiiruse ja oskuse kontrollimisest. Seetõttu ei ole alati parim see, kes palju teab, vaid parimaks võib osutuda ka see, kes suudab kiiresti üles leida õige vastuse. Mängija saab kasutada kõiki võimalusi, mis tal käepärast on, olgu selleks siis internet, sõbra abi või teatmeteosed.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus