Jõgeva linnavalitsus sai uue liikme

Luule Palmiste kandidatuuri vabaks jäänud Jõgeva linnavalitsuse liikme kohale pakkus väljas linnavolikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon. ?Pärast mitmete kandidatuuride läbiarutamist otsustasime, et Rahvaliidu esindajaks linnavalitsusse sobib kõige paremini Luule Palmiste, kellel on kogemused inimestega suhtlemisel,? ütles fraktsiooni esimees Kaido Lehtla.

?Võtsin järelemõtlemiseks aega, sest tööga linnavalitsuses kaasnevad koormus ja vastutus. Linnavalitsuses hakkan tegelema ennekõike kultuuri- ja haridusprobleemidega, mis seni kuulusid endise linnavalitsuse liikme, nüüd linnavolikokku kuuluva Toomas Vahuri pädevusse. Kindlasti tuleb end kurssi viia ka paljude teiste valdkondadega. Jõgeva linna arenguks pean kõige olulisemaks ettevõtluse edendamist ja uute töökohtade loomist,? ütles Luule Palmiste, kelle volikogu valis linnavalitsuse liikmeks valdava häälteenamusega.

Esmaspäeval osales Luule Palmiste esmakordselt linnavalitsuse istungil. Ta on elanud Jõgeval üle 40 aasta. Enne tööleasumist Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehena töötas ta statistikaametis ja pensioniametis.

Lähtudes linnavolikogu koalitsioonilepingust, kuulub Rahvaliidu fraktsioonile ka volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe koht. Senini juhtis sotsiaalkomisjoni Ene Vaiknemets, kes aga kui asendusliige lahkus volikogu koosseisust seoses Toomas Vahuri tagasitulekuga volikogusse.

Rahvaliidu fraktsioon pakkus sotsiaalkomisjoni esimehe ametikohale sõltumatu volikogu liikme Olavi Annuki kandidatuuri, kes ka valituks osutus.

?Olavi Annuki kandidatuuri pakkusime välja põhjusel, et võimekas saadik ja rahva hulgas populaarne inimene oma energiale positiivset rakendust leiaks,? lausus Rahvaliidu fraktsiooni esimees Kaido Lehtla.

Olavi Annuk märkis, et sotsiaalkomisjon hakkab kindlasti arutama, kuidas linna vanemale põlvkonnale hubasemaks ja turvalisemaks muuta ja tõi ka ühe sellekohase näite. Jõgeva linnas on pikad tänavad. Peaks raha leidma selleks, et tänavatele rohkem istepinke paigaldada. Vaja on ka täpsemat arvestust linnas elavate pensionäride arvu üle, sest pensioniealiste osakaal Jõgeval kasvab. Samuti peab linnavolikogu sotsiaalkomisjon pidevalt mõtlema ka pereprobleemidele ja noorte käekäigule,? ütles linnavolikogu sotsiaalkomisjoni uus esimees.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus