Jõgeva linna raudteeääre piirkond on saanud uue hingamise

Betti Alveri muuseumi ümbrus sai korda – Johannes Nahkuri mälestusmärgi ala ja jalgteed on rekonstrueeritud. Varem aukliku asfaldiga muusemiesine kõnnitee on asendatud muruplatsiga.


Uus kivisillutisega jalgtee kulgeb raudtee ülekäigust Jaama tänava vöötrajani ning muuseumi kõrval asuvast Johannes Nahkuri mälestuskivi pargi juurest piki muuseumi esist. Johannes Nahkuri mälestusmärk nihutati senisest kohast umbes kaheksa meetrit tänava suunas.

“Kivi tõstmine oli keeruline, hoidsime hinge kinni – et keegi alla ei jää ja kivi minema ei veere,” rääkis töövõtja Kivikuvand OÜ esindaja Hillar Ruus. Kivi tõsteti paika tropi ja trossidega. Mälestusmärgi parki on paigaldatud kaks uut pinki ning prügikastid. Muusemi ees on jalgrattahoidla. Kivisillutise ja haljasala piirile on laotud 29meetrine müüritis.Ülevaatus-vastuvõtukomisjon, kuhu kuulus abilinnapea Mati Kepp, linnamajandusosakonna juhata Vello Ründva, linnamajandusosakonna peaspetsialist Janis Käär, insener Stella Päll, Jõgeva linnavolikogu arendus- ja majanduskomisjoni aseesimees Jaano Terras, ehitusettevõtja Tiit Saarva ning omanikujärelevalve teostaja Urmas Ilves, vaatas teisipäeval muusemi ümbruses tehtud tööd üle ja jäi tulemusega rahule.

Jõgeva abilinnapea Mati Kepp sõnas, et muusemi ümbruse korrastamisega on linnas suur piirkond korda saanud. Kivisillutis ja kujunduselemendid on abilinnapea hinnangul ilmekamad kui asfalteeritud plats ning sobivad ajaloolise piirkonnaga. Betti Alveri muusemi juhataja Toomas Muru oli õnnelik, et muusemi ümbrus on väärikalt korrastatud. “Mina olen tulemusega väga rahul, see on hästi tehtud,” märkis Muru.

Kivikuvand OÜ esindaja Hillar Ruus sõnas, et muusemi ümbruse korrastamine olin nende jaoks suur vastutus. “Elan ise siin ja tahan, et kõik oleks korralikult tehtud,” märkis Ruus. Töövõtja tunnistas, et alguses oli ikka võbin sees. “Aga hakkasime ehitama, läks hästi ja võbin kadus ka ära,” naeris ta. Ruus märkis, et nemad on õnnelikud, kui linlased on tulemusega rahul.

Muuseumi ümbruse tegi korda Kivikuvand OÜ vastavalt R&U Maastikubüroo OÜ koostatud projektile. Muuseumi ümbruse korrastamine on üks osa suuremast projektist, mis lõppes muusemi ja Jaama poe vahel asuva parkimisplatsi korrastamisega. Muusemi kõrval asuv parkla puhastatakse ehitusmaterjali jääkidest ning kaetakse vaheetapiks killustikuga.Tulevikus nähakse muusemi ümbrust ja selle lähedal asuvat küüditatute mälestuskivi parki ühtse korrastatud piirkonnana. MTÜ Jõgevamaa Represseeritute eestvedamisel on juba praegu panustatud mälestuskivi ümbruse korrastamisse. Pargist on maha võetud vanad ja haiged puud ning freesitud kännud. Kevadistel talgutel täideti pinnas, külavati muru ning istutati puid.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus