Jõgeva linn saab uue põhimääruse

 

Jõgeva linnavolikogu 30. jaanuari istungil kinnitati kõigi volikogu liikmete poolthäältega Jõgeva linna põhimääruse uue redaktsiooni väljatöötamise töörühma koosseis.

Töörühma kuuluvad volikogu esimees Kalmer Lain, volikogu aseesimees Mai Treial, volikogu fraktsioonide esindajad Mihkel Kübar (IRL), Heli Raevald (KE), Margus Kask (RE) ja Asso Nettan (SDE), linnapea Aare Olgo, abilinnapead Ants Prii ja Raivo Meitus, linnasekretär Egle Lääne ning volikogu kantselei juhataja Jaan Järv. Töögrupi juhiks määrati Kalmer Lain ning juhi asetäitjaks Mai Treial.

Linna põhimääruse uue redaktsiooni projekti esimene lugemine on ette nähtud volikogu aprillikuisele istungile.

Jõgeva linna põhimääruse kehtiv redaktsioon võeti vastu linnavolikogu 2007. aasta 28. juuni määrusega ning selles on sätestatud linnavolikogu ja linnavalitsuse, nende komisjonide ning linna ametiasutuste moodustamise kord, õigused, kohustused ja töökord.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus