Jõgeva lapsed veetsid lõbusa seikluspäeva

Rattamatk algas Jõgevalt. Lapsi vanuses 9-15 aastat osales kokku 23, sihtpunktiks oli Kuremaa terviserada.

Ühist ajaveetmist alustati reeglite kindlaksmääramisest. Lepiti kokku, et laagris ei tarvitata alkoholi, ei kakelda, ei visata prügi maha, ei lahkuta omavoliliselt laagripaigast ning ollakse sõbralikud ja abivalmid. Pärast lõunat mängiti mitmeid rollimänge, tehti tervislike eluviiside tutvustamiseks rühmatööd.

Lapsed jagati nelja rühma. Iga rühm pidi täitma erineva lünkteksti, kus oli juttu sellest, mida alkohol ja narkootikumid teevad inimorganismiga ja kuidas need mõjutavad inimeste elu. Valmis teksti lugesid lapsed ise ette.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi sotsiaalpedagoogi Silja Piiri sõnul on lapsed üldjuhul küllalt hästi kursis alkoholi ja narkootiliste ainete kahjuliku mõjuga inimorganismile. Mängiti äraarvamismänge, kus kehastuti kuulsusteks, aga ka inimesteks igapäevaelust, näiteks mängiti ema, isa, karsket inimest jne. Räägiti ja arutleti meelemürkide ning alkoholi kahjulikkuse teemal.

Vaba aega sisustati kaardimängu ja vestlemisega. Korjati metsa alt kuivanud puid ja tehti lõket, mille ääres oli mõnus istuda, vorste grillida ja juttu ajada. Õhtul mängiti geopeitust, mis on GPS navigatsiooniseadmete abil läbi viidav orienteerumismäng. Seda juhtis Henno Puu Tallinnast.

Geopeitust ootasid eelkõige poisid, kelle arvates on metsas orienteerumine vägagi huvitav tegevus. Iga võistkond sai mobiiltelefoni sarnase GPS-seadeldise, mille abil sai vajalike koordinaatide sisestamisel leida vajalikud sihtpunktid. Igas kontrollpunktis ootas võistlejaid küsimus, mille vastuse esimene täht tuli meelde jätta. Kogunenud tähtedest sai kokku lahendussõna ? ?meeskond?. Kõiki mängus osalenuid tunnustati diplomiga. Järgnes ühine tordisöömine.

Hommikusel laagri lõpetamisel premeeriti laagri tublimaid Kristyt ja Andit raamatuga.

Jõgevale jõuti tagasi pärast laagriplatsi korrastamist ja hommikusööki.

Kaire Sakjase sõnul jäid korraldajad laagriga rahule, sest kõik lapsed olid vaatamata pingelisele päevale väga tublid.

Projekt sai teoks Jõgeva linna lastekaitse peaspetsialisti Kaire Sakjase, haridustöö peaspetsialisti Helle Kajaste, Jõgeva Ühisgümnaasiumi sotsiaalpedagoogi Silja Piiri ja Jõgeva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogi Ilmar Pajumägi omavahelises koostöös.

TRIIN SAAR

blog comments powered by Disqus